BrasovInformații

Universitatea Transilvania din Brașov oferă burse suplimentare pentru studenții-doctoranzi

La Universitatea Transilvania din Brașov dezvoltarea resursei umane pentru activitatea de cercetare este o prioritate, astfel că începând cu noul an universitar, 2018-2019, cei care vor susține admiterea la doctorat vor putea beneficia de o bursă lunară suplimentară de 2.000 de lei, din partea Universității Transilvania din Brașov.

Această bursă se acordă suplimentar, în fiecare lună, din fondurile proprii ale Universității, pe lângă bursa oferită în mod normal, de la bugetul de stat.

 

Universitatea Transilvania din Brașov va oferi nu mai puțin de 18 astfel de burse, câte una pentru fiecare domeniu de doctorat.

 

Cei care vor susține examenul de admitere pentru doctorat vor putea intra în competiție și pentru obținerea acestei burse, care se va menține pe tot parcursul stagiului de doctorat (3 ani, respectiv 4 ani pentru domeniul Medicină).

Ierarhizarea candidaților se face pe domenii de doctorat, pe baza următoarelor criterii:

  1. media anilor de studii de licență – pondere 40 %;
  2. media anilor de studii de master – pondere 20 %;
  3. media obținută la examenul de specialitate pentru admiterea la doctorat – pondere 20%;
  4. activitatea de cercetare științifică (ex. articole publicate, prezentări la manifestări științifice ș.a.), participarea la concursuri naționale/internaționale, premii obținute la astfel de concursuri, pe durata ciclurilor de licență și master – pondere 20 %.
  1. Punctajul minim necesar pentru acordarea bursei este de 75 de puncte (din punctajul maxim de 100 puncte), bursa fiind acordată celui mai bine clasat candidat pe domeniu de doctorat. În caz de egalitate, bursa se acordă candidatului cu punctaj mai mare la criteriul de ierarhizare 1.

 

Dosarele pentru înscrierea în competiție se vor depune în perioada 1-5 octombrie 2018 la secretariatul Școlii Doctorale Interdisciplinare (clădirea Rectorat), iar rezultatele vor fi anunțate în 12 octombrie 2018.

 

Detaliile privind acordarea acestei burse sunt disponibile la: https://www.unitbv.ro/cercetare/doctorat-si-postdoctorat/doctoranzi/burse.html

 

În plus, toți doctoranzii Universității Transilvania din Brașov pot beneficia și de burse pentru mobilități internaționale.

Astfel, își pot alege universitatea parteneră din altă țară unde vor să își desfășoare stagiul de cercetare, iar în funcție de distanță, le va fi alocată o sumă curpinsă între 9.800 și 14.000 de lei.

Pentru această bursă pot aplica toți doctoranzii Universității Transilvania din Brașov, indiferent de forma de învățământ – buget sau taxă și chiar dacă beneficiază și de alte tipuri de burse.

 

În prezent, la Universitatea Transilvania din Brașov sunt peste 400 de doctoranzi, la 18 domenii. Pentru admiterea 2018-2019 la doctorat sunt disponibile 61 de locuri finanțate de la buget (cu și fără bursă) și 100 de locuri cu taxă.

Înscrierile la doctorat vor avea loc în perioada 3-18 septembrie 2018, între orele 10:00-15:00.

Detaliile privind admiterea sunt disponibile la: https://www.unitbv.ro/cercetare/doctorat-si-postdoctorat.html

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web