Fără categorieGeneralPrim planTurism-Utile

Ce proiecte vor fi dezbătute de către consilierii locali în ședința de mâine?

Consilierii locali se intalnesc maine in cadrul unei şedinţe ordinare. Aceasta va avea loc la orele 14, în sala de şedinţe a Consiliului. 33 de proiecte se regasec pe ordinea de zi.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Braşov pentru anul 2017.

Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2016 – 2017 – semestrul II.

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 1073 din 10 decembrie 2007, prin care s-a aprobat constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov.

Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor în baza cărora se acordă facilităţile fiscale pentru clădirile şi terenurile care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.

Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime la consumul de carburanţi lunar, pentru autoturismele din dotarea Direcţiei Fiscale Braşov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată de către organul fiscal local.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

Proiect de hotărâre privind indexarea cuantumului la chirie, perceput de S.C. RIAL S.R.L. pentru spaţiile de locuit şi spaţiile cu altă destinaţie ce intră în compunerea unor imobile aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov sau a Statului Român şi în administrarea S.C. RIAL S.R.L.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 431 din 9.09.2016, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 469/2016, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea vizionării animalelor din ţarcul lei-tigri”.

Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră „Braşov MAI Cultural” – ediţia a XL-a 2017, la Braşov, în perioada 5 – 14 mai 2017.

Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului International pentru Copii şi Tineret „Arlechino – caravana poveştilor” – ediţia a III a, în perioada 29 mai – 4 iunie 2017.

Proiect de hotărâre privind organizarea la Braşov, în data de 23 aprilie 2017 a Sărbătorii Junilor.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii în vederea realizării planului de promovare a cartierului Schei ca destinaţie turistică.

Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 187/1999, privind domeniile serviciilor publice în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2008, prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea şi efectuarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere, în Municipiul Braşov.

Proiect de hotărâre privind abilitarea unei persoane să reprezinte autoritatea publică tutelară pentru depunerea formularelor S 1 100 privind monitorizarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, de către întreprinderile publice.

Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului Consiliului de administraţie şi profilului membrului în Consiliul de administraţie al S.C. RIAL S.R.L.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 82/2017, pentru aprobarea derulării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii „RATBV” S.A.

Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. – Construire locuinţe colective şi parcări, str. Stadionului nr. 15 Braşov”.

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei nr. 880/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Savu Carmen – Maria şi Savu Mircea – Dumitru.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 233/2016, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2016- 2017.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 340/2016, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2016 – 2017.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 2, ap. 7, deţinut de Iftimiciuc Elena.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 1, ap. 17, solicitat de Balella S.R.L.

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 511/2016, republicată conform H.C.L. nr. 563/2016, având ca obiect darea în folosinţă gratuită către Serviciul Public Local de Termoficare a unui spaţiu, situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C 7.

Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 6 şi 7, către Primăria Municipiului Braşov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov a apartamentului 10, situat în Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B.

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării către Direcţia Fiscală Braşov a apartamentului nr. 9, situat în Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B.

Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 346/2016 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002.

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 106/2017, pentru acordarea unui drept de superficie în favoarea Universităţii “George Bariţiu” Braşov, asupra unui imobil situat în Braşov, str. Poienelor nr. 5.

Proiect de hotărâre privind revocare drept administrare asupra unor imobile din Braşov.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web