National

Stimulente financiare pentru angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanțelor

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov aduce la cunoștința persoanelor interesate prevederile Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților.

Astfel, angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj si stimularii ocupării forței de muncă în vigoare (500 lei), pentru fiecare elev și student incadrat.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj, diferența dintre stimulentul financiar lunar acordat și salariul realizat urmând a fi suportat de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza:

* unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decat durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreaga sau, dupa caz, cu timp parțial;

* unui contract de munca temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncã încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

 

Nu beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care:

– încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, pentru elevii și studenții respectivi;

– au beneficiat, pentru elevii ți studentii respectivi, de acest stimulent financiar, pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic. Pentru încadrarea în munca a elevilor și studenților angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă.

Încadrarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă.

Pentru acordarea stimulentului financiar lunar, angajatorii, din judetul Brașov, vor încheia cu A.J.O.F.M. Brașov, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacantelor, o convenție (Anexa nr.1 la H.G.nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților).

Angajatorii interesați să încadreze elevi sau studenți pe perioada vacanței, și să beneficieze de prevederile Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, vor depune situația privind locurile de munca vacante cu mențiunea ”locuri de muncă pentru elevi și studenți”.

Formularul privind “Situația locurilor de muncă vacante” se găsește pe site-ul Agenției la adresa www.ajofm-bv.ro , secțiunea “Formulare” și poate fi transmis pe fax: 0268/412.552 sau pe e-mail la adresa ajofm@bv.anofm.ro.

În anul 2016, 13 agenți economici au încadrat în muncă pe perioada vacanței 145 de persoane (92 elevi și 53 studenti).

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web