De ultimă oră

Sedință ordinara la Consiliul Județean Brașov

Joi26 octombrie 2017ora 14:00, la sala 120 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov.

Ordinea de zi o aveți atașată, iar pentru informații suplimentare puteți consulta materialele postate pe site-ul www.judbrasov.ro (apăsând butonul acces plen și urmând instrucțiunile precizate).

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Județean Brașov – ședința ordinară din 26 octombrie 2017, ora 14:00

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.09.2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13.10.2017.
 3. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2017, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2017 a bugetului județului Brașov.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2017.
 6. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii pentru perioada 2015-2018.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 153/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și valoarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheasa-Jimbor-limita jud. Harghita, km 0+000-18+250”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul județului Brașov pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, Km 0+000-15+065”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și valoarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria-Viștișoara-Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9+900” și ”Modernizare DJ 108B: DJ 105B-Mânăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Mecena S.R.L. pe unele trasee.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. AUTO GAL S.R.L. pe unele trasee.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. RUL STAR COMSERV S.R.L.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6187/23.10.2001, având ca obiect apartamentul nr. 2, situat în imobilul din Brașov, str. Tâmpei nr. 16, bl. C1 A, sc. A, pe o perioadă de 5 ani, până la 31.12.2023.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6398/01.10.2001, având ca obiect apartamentul nr. 10, situat în imobilul din Brașov, str. Fanionului nr. 23, sc. B, pe o perioadă de 5 ani, până la 31.12.2023.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6186/23.11.2001, încheiat între U.A.T. județul Brașov și doamna Păceșilă Ilonka, având ca obiect apartamentul nr. 4, situat în imobilul din Brașov, str. Calea București nr. 101, bl. 200, sc. A, pe o perioadă de 5 ani, până la 31.12.2023.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice ce constau în acordarea de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare a intereselor U.A.T. judeţul Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 8230/62/2011, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov precum și aprobarea caietului de sarcini.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență pentru 15 cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2017-2018.
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 358/2017 privind încadrarea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Făgăraș, județul Brașov în categoria funcțională a drumurilor de interes local.
 24. Proiect de hotărâre privind împuternicirea AGA S.C. Metrom Industrial Parc S.A. să negocieze și să aprobe indicatorii financiari și nefinanciari ai consiliului de administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru mandatul 2017-2021.
 25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea AGA S.C. Carfil Industrial Parc S.A. să negocieze și să aprobe indicatorii financiari și nefinanciari ai consiliului de administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. pentru mandatul 2017-2021.
 26. Diverse

 

Propuneri Plen

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii modificat al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov.
 5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: REABILITARE – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web