Politic-Administrativ

Ședință ordinară la Consiliul Județean Brașov

Miercuri14 februarie 2018, de la ora 14:00, la sala 120 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov.

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov – ședința ordinară din 14.02.2018, ora 14:00

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.01.2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017.
 4. Proiect de hotărâre privind restrângerea dreptului de administrare asupra mansardei situată, în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov și darea în folosinţă gratuită pe o perioadă limitată, a mansardei, pentru desfășurarea activității, către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.
 5. Proiect de hotărâre privind restrângerea dreptului de administrare asupra suprafeței de 30 mp situată, în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov și darea în folosinţă gratuită pe o perioadă limitată, a acestui spațiu, în suprafață de 30 mp, pentru desfășurarea activității, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului pentru managementul instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov în anul 2018.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
 9. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.45/2018 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov privind aprobarea contractării de către UAT Judeţul Braşov a proiectului „Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administraţia judeţului Brașov”, cod SIPOCA 125 şi cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF – Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov.
 10. Diverse

Propuneri Plen

 1. Proiect de hotărare privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzica Populară pentru Tineri Interpreți ”Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural Reduta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web