Actualitate

Ședinta la Consiliul Local Brașov

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de  31  mai  2017, orele 15.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016 republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov – mai 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului Municipiului Braşov la 31 martie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 110/2017 pentru acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2016 – 2017- semestrul II.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii pentru sportivii care au obţinut performanţa la acţiuni sportive naţionale oficiale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii demersurilor de contractare a unui împrumut de către Societatea RATBV S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea achiziţionării de autobuze noi destinate transportului public local de călători.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 207/2016 republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2017 – 2018 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 431/09.09.2016, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 469/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, conform cu noua organigramă a serviciului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele din dotarea Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 109/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeţei de 2,4577 ha teren situat în UP IV Braşov, ua 507, fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, în scopul constituirii Parcului recreativ „Aventura Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeţei de 0,0025 ha teren situat în UP IV Braşov, ua 505B, fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, în scopul extinderii Parcului recreativ „Aventura Braşov”.

 

 1. Proiect privind aprobarea atribuirii şi categoriei funcţionale 1-4 A (pădure parc) suprafeţei de 25,2 ha aferente ua 514A si 517 din U.P. IV Brasov, suprafaţă propusă a deveni parc dendrologic şi categoriei funcţionale 1-5G (suprafaţa destinată executării de lucrări experimentale) suprafeţei de 3,9 ha (parte din ua 517).

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 74/2016 republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Local Salvamont Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea Municipiului Braşov în Asociaţia Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero – Pro-nZEB.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov la acţiunile culturale organizate pentru promovarea Braşovului la Nürenberg – Germania.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov la proiectul cultural de promovare a Braşovului la Linz – iunie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru participarea echipei de handbal băieţi a Liceului cu Program Sportiv Braşov la turneul organizat la Nürenberg – Germania în perioada 19 – 24 iulie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prezentarea propunerii în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C.Tetkron S.R.L. de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administrare al societăţii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 486/2016 privind aprobarea derulării procedurilor privind selecţia candidaţilor pentru funcţia de membri ai consiliului de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. şi a reprezentanţilor autorităţii tutelare în consiliul de administraţie.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului dedeşeuri industriale nepericuloase clasa B, Timiş – Triaj”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractelor de concesiune.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare “P.U.Z. – Ansamblu Hotel – Centru de Conferinţe – Spaţii Comerciale”, în Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 3-5, iniţiator S.C. Lidl România SCS.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare “P.U.D. – Construire casă de vacanţă, foişor, garaj, refacere gard la stradă, organizare acces auto şi pietonal”, în Braşov, Poiana Braşov, str. Poiana lui Stechil fn, iniţiatori Simtion Ioan Marian, Simtion Mariana.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată cu nr. 1643/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Drăghici Gheorghe.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată cu nr. 1090/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Fodor Titus Ovidiu.

 

 1. Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 128073 Brasov, nr. cad. 1973, nr. top 10503/3/1/2/9.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 145886 Braşov, nr. cad. 145886.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, ap. 1/B, deţinut de Marinescu Costelia Antoanella.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 21, ap. 1, deţinut de OIL TRADE MASTERS SRL.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în CF 38437/N, deţinut de S.C. DICON COMPANY SRL.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov str. Poarta Schei nr. 35, ap.10, înscris în CF 38511, deţinut de S.C. DICON COMPANY SRL.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 6, ap. 1C, ap. 3A1, ap. 5, ap.9A, ap. 9B, deţinute de Boriga Cortelazzo Dorina.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării către Teatrul pentru copii Arlechino Braşov, a apartamentului nr. 13, situat în Braşov, str. Molidului, nr. 43 A, bloc B.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 233/2016 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2016- 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Horia nr. 30.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare directă teren aferent construcţiei Calea Bucureşti nr. 53 către Sinka Iolanda şi alţii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare directă teren aferent construcţiei str. Karl Lehmann nr. 28, către Taşcă Monica.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare prin licitaţie publică a imobilului teren situat în Braşov, str. Matei Basarab nr. 74.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare teren aferent construcţiei, situat în Braşov, str. L.C. Babeş nr. 1, către Mobila Sercons.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare teren aferent construcţiei, situat în Braşov, bd. Griviţei nr. 48, către Mobila Sercons.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea notării asupra imobilului situat în Braşov, str. Crinului nr. 57A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a imobilului situat în str. Timiş – Triaj nr. 20M.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web