De ultimă oră

Sedinta incarcata la Consiliul Local, cu 67 de proiecte. Care este ordinea de zi?

O noua şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc saptamana aceasta,  în ziua de 21 martie 2018, orele 12,00, în sala de şedinţe a Consiliului. Nu mai putin de 67 de proiecte se vor afla pe ordinea de zi:

 1. Proiect  de  hotărâre   privind  constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a  mandatului  de consilier local al domnului Bucur Ciprian Ionuţ, ca urmare a  demisiei.

 

 1. Proiect  de  hotărâre  privind  validarea unui mandat de  consilier.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016 privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 386/2004, republicată, privind  înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la   nivelul Consiliului Local Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea  H.C.L. nr. 1073/10.12.2007, republicată, prin care s-a aprobat  constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul  Apei din Judeţul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea limitei maxime la consumul lunar de carburanţi pentru Autoturismul Dacia Duster Ambiance 1,6 114CP 4×2 având numărul de înmatriculare  BV 02 EVP din dotarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  transmiterea fără plată a autoturismului M1 AC break Dacia  tip/varianta SD/KSDEK/LOGAN, cu numărul de înmatriculare BV 11 EVP către S.C. RIAL  S.R.L. Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea  H.CL. nr. 481/2002 prin care s-a aprobat lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea  privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL  S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor  în vederea stabilirii chiriei pentru spaţiile cu   altă destinaţie decât cea de locuinţe aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei  şi a Statului de funcţii al Filarmonicii Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club).

 

 1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului “Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Sfântul Nicolae”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului de prestări  servicii de asistenţă tehnică încheiat între Municipiul Braşov şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi  Dezvoltare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  organizarea la Braşov, în data de 15 aprilie 2018 a „Sărbătorii Junilor”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind   modificarea H.C.L. nr. 15/2017, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii „Arlechino” Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a  Pădurilor Kronstadt R.A. estimaţi pe anul 2018, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pe anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase ce se valorifică  din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei de partizi reprezentând produse principale şi de conservare care urmează a fi exploatate în anul 2018, a partizilor care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale I şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate la licitaţie, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov în anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional, la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al R.P.L.P. Kronstadt R.A., privind modificarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cuprinşi în contractul de mandat.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 490/2013  privind aprobarea cuantumului indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  abilitarea unei  persoane să reprezinte  autoritatea publică  tutelară pentru  depunerea formularului  fiscal S1 100 privind monitorizarea prevederilor  O.U.G. nr. 109/2011 de  către   întreprinderile publice.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării contractului de  închiriere nr. 90662/140/09.11.2017 încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Belfort Hotel Company S.R.L.,  având ca obiect închirierea locurilor de parcare aferente Belfort Hotel.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a anexelor acestuia pentru încheierea unui contract de concesiune a serviciului de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor de la persoanele fizice şi juridice de pe raza Municipiului Braşov prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, până la preluarea acestuia de către un nou operator.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov nr. 190/102321/29.12.2016, încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 603/22.12.2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea traseului de transport public local de persoane efectuat cu mijloace de transport  rutier specifice agrementului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind normarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii de locuinţe în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. – Construire blocuri locuinţe, spaţii comerciale (alimentare şi nealimentare), birouri, centre educaţionale, funcţiuni complementare, parcări, str. Carpaţilor f.n., Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. Zona str. Petru Maior – str.  Gh. Lazăr, Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în documentaţia de  urbanism “P.U.Z. Modificator UTR 49, Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii perechii de staţii R.A.T. – Şcoala Generală 20 şi atribuirea denumirii de staţiile R.A.T. – Liceul Hans Mattis Teutch.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor de arhitectură, beneficiar Primăria Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism “P.U.Z. – Construire locuinţe şi funcţiuni complementare, zona str. Bârsei” – aprobat  cu H.C.L. nr. 117/29.03.2013.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 638/2018, republicat, Braşov, calea ferată limita intravilan Municipiul Braşov – DE 1454 – subzona ZID conform planşei anexate.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub  nr. 196/13.02.2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Muşcheru Răducu –  Costel şi Muşcheru Mariana – Str. Cavalului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 148187 Braşov, nr. cad. 148187.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 100855 Braşov, nr. cad. 1547, nr. top. 10993/32/1/1/5.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a  terenului  înscris în CF 132191 Braşov, nr. cad. 132191.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  înscris în CF 151806 Braşov, nr. cad. 151806.

 

 1. Proiect  de   hotărâre  privind  trecerea  în  domeniul   public  al  Municipiului Braşov   a  terenului  înscris în CF 150679 Braşov, nr. cad. 150679.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  înscris în CF 101822  Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163,  11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4).

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 151567 Braşov, nr. cad. 151567.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 123343 Braşov, nr. cad. 1319, nr. top. 6839/1/1/1/5.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 108069 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163,         11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/3/9).

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 151584 Braşov, nr. cad. 151584.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 148532 Braşov, nr. cad. 148532.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 151771 Braşov, nr. cad. 151771.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 145891 Braşov, nr. cad. 145891.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 8, ap. 1, deţinut  de NEGUŢ MIRELA- BEBI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 3/A, deţinut de ROTARU ELENA GEORGETA, ROTARU VASILE (fiu) şi ROTARU ELENA-GEORGETA (fiică).

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 42, deţinut de NEAGU ECATERINA, SANDU ELENA şi SANDU NARCISA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 6, ap. 1B, deţinut de BORIGA CORTELAZZO DORINA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. – Construire imobil locuinţe S+P+E+R” în Braşov, str. Verii nr. 8A, iniţiat de S.C.MONDOPOINT S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, bl. C7, camera 302.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către I.J.P. Braşov a unor spaţii din imobilul situat în str. Neptun nr. 1 A, pentru desfăşurarea activităţii Secţiei de Poliţie nr. 5.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către I.J.P. Braşov a unor spaţii situate în corpul D al Colegiului Tehnic “Transilvania”, pentru desfăşurarea activităţii Secţiei de Poliţie nr. 1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere dintre Biserica Evanghelică C.A. România – parohia Braşov, Municipiul Braşov şi Grădiniţa cu program normal nr.37, pentru imobilul unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Lungă nr. 63.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 580/2005 republicată conform H.C.L. nr. 587/2012 privind repartizarea locurilor de veci/înhumare, atribuite în mod gratuit – în parcelele special amenajate, situate în Cimitirul Municipal Braşov, către persoanele care beneficiază de acest drept, conform prevederilor legilor special.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobilului situat în Braşov, Gării Dărste.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobilului situat în Braşov, Poiana Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr.

 

 1. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 9.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului teren aferent construcţiei, situat în Braşov , str. Codrii Cosminului nr. 76, către Briceanu Marieta.

65.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare înscris asupra imobilului    situat  în  Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52.

66.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile dintre  Municipiul Braşov şi Busso Freise şi alţii.

 

67.Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 347/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în comisia de vânzare a cabinetelor medicale şi a comisiei de contestaţii referitoare la vânzarea cabinetelor medicale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web