Brasov

Sedinta incarcata la Consiliul Local. Care este ordinea de zi?

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 28 iulie 2017, orele 13.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Braşov – iulie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local a Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limba spaniolă în cadrul Colegiului Naţional Unirea pentru anul şcolar 2017 – 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, începând cu data de 1 iulie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 285/2016, privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013, republicată, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Reabilitare imobil Centru de zi pentru persoane vârstnice situat în Braşov, B-dul Valea Cetăţii nr.13”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Structurilor Comunitare Consultative la nivelul municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul I 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov pe semestrul I/2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea C.L. nr. 3/2017, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei începând cu 01 ianuarie 2017, pentru energia termică livrată de S.P.L.T. Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 438/2016, privind aprobarea Regulamentului Festivalului de Dramaturgie Contemporană, festival organizat de către Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de candidaţi în vederea numirii membrilor în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale „RATBV” S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare domnului doctor Bogdan Moldovan.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la acţiunile ce vor marca 25 de ani de relaţii de colaborare între Municipiul Braşov şi oraşul Musashino – Japonia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în proprietatea Municipiului Braşov şi Administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a sectorului de drum “Varianta ocolitoare Braşov” km 2+600 – intersecţia cu DJ 103A km 2+225 cu o lungime de 1,6 km şi DJ 103A km 2+225 – intersecţia DN 11 km 3+867, cu o lungime de 3,8 km.

 

 1. Proiect hotărâre privind aprobarea preluării de către Municipiul Braşov a dreptului de administrare de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a sectorului de drum DN 1 de la km 160+798 la km 159+600, cu o lungime de 1,198 km.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Municipiul Braşov a dreptului de administrare de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a sectorului de drum DN 11 de la km 4+900 la km 3+867, cu o lungime de 1,033 km.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Municipiul Braşov a dreptului de administrare de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA., a sectorului de drum DN 13 de la km 6+100 la km 4+782, cu o lungime de 1,318 km.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Municipiul Braşov a dreptului de administrare de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a sectorului de drum DN 73 de la km 130+900 la km 128+100, cu o lungime de 2,800 km.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 603 din 22.12.2016, pentru aprobarea Contractului de delegarea a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov, ce se va încheia între Municipiul Braşov şi Societatea „RATBV ”S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Servicii Publice încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea „RATBV” S.A. nr. 190/102321 din 29.12.2016, aprobat prin H.C.L. nr. 603 din 22.12.2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând societăţii „RATBV” S.A. pentru studenţi.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 607 din 22.12.2016, prin care s-a aprobat acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând „RATBV” S.A. pentru persoanele vârstnice şi pensionarii, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţilor de identificare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abonamente pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, conform Legii nr. 421/2002.

 

 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 80/2017 privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate pe raza municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Cooperare între Municipiul Braşov şi Asociaţia “Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de actualizare P.U.G. Braşov – în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Împreună pentru dezvoltarea comunităţii pentru activităţi de monitorizare, reabilitare, conservare şi promovare a patrimoniului construit al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2909/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Şcheianu Maria.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1537/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Şerban Gheorghe.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1409/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Popescu Mihai.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 621/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Breunig Paulina şi Breunig Heinrich.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1523/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Rusu Mihaela, Duţu Tudor Alexandru şi Duţu Carmen-Anca, Arcanu Dorin şi Arcanu Violeta-Iuliana, Costin Gigi şi Costin Anişoara.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1559/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Bucurescu Emil şi Bucurescu Teodora-Isabela.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 3513/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de S.C. Avantgarden Immo-Invest S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1115/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Rus Gheorghe şi Rus Floare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1418/2012 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Muraru Mircea şi Muraru Anca Iudith.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor înscrise în C.F. nr. 148178 Braşov, nr. cad. 148178; C.F. nr. 148180 Braşov, nr. cad. 148180.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 147981 Braşov, nr. cad. 147981.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor înscrise în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658; F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659; C.F. nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660; C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 132518 Braşov, nr. cad. 132518.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 125340 Braşov, nr. cad. 125340.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 145913 Braşov, nr. cad. 145913.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 146948 Braşov, nr. cad. 146948.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 130880 Braşov, nr. cad. 130880.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 72, ap. 6, deţinut de Copacea Gheorghe.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 3, deţinut de Răduică Constantin şi Răduică Mariana.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 28, ap. 3, deţinut de Pohrib Vasile.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Apollonia Hirscher nr. 1, ap. 10, deţinut de Argăseală Margareta.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, ap. 3, deţinut de Câmpian Ciprian Daniel.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, ap. 6, deţinut de Câmpian Ciprian Daniel.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, ap. 10, deţinut de Savastin Sorin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25, ap. 2, deţinut de S.C. ARLIS S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 48, ap. 4, ap. 6, ap. 8, ap. 12, deţinut de Bucur Maria.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 58, ap. 2, deţinut de Peter Costel şi Peter Katalin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 2, ap. 8, deţinut de Ion Petrache şi Ion Iana.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. – Construire imobile locuinţe colective şi creare drum de acces, în Braşov, str. Horia nr. 53”, iniţiat de Hârceagă Traian şi Hârceagă Georgeta.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă pe o perioadă determinată de 1 an, către Asociaţia Club Sportiv “SEPSI OSK”, a terenului situat în Braşov, str. Stadionului nr. 1, în vederea desfăşurării de activităţi sportive.

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 8, către Scârneciu Vlad Daniel, în vederea realizării unui acces din exterior.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a spaţiului situat în Braşov, str. Lungă nr. 63, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 37.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 251/2017, pentru vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. L.C. Babeş nr. 1, către Mobila Sercom SCM Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 251/2017 pentru vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 48, către Mobila Sercom SCM Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Emil Racoviţă nr. 22, către Flavus Investiţii S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 79.

 

 1. Proiect de hotărâre privind alipire imobile situate în Braşov, str. Jupiter f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare schimb imobile între Municipiul Braşov şi Busso Fraise şi alţii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz asupra imobilului situat în Valea Timişului f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocare drept de administrare asupra unui imobil situat în Braşov, str. 13 Decembrie f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocare drept de administrare asupra unor imobile situate în Municipiul Codlea.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web