Știri

Sedinta de foc maine la Consiliul Local Brasov-94 de proiecte pe ordinea de zi

Consilierii locali sunt asteptati maine la o noua sedinta unde vor avea de dezbatut nu mai putin de 94 de proiecte.  Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 15  decembrie  2017, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274 din 23.06.2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – decembrie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov – decembrie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia Municipiilor din România.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia „Sport Club Corona 2010 Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Brasov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 207 din 26.05.2016, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 161/2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum şi taxelor speciale pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, aflate în sold la 31 decembrie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 95/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Fiscale Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Sală de Sport” în cadrul Bazei Sportive Metrom Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. estimaţi pe anul 2017, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului maximal al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare forestieră, cu operatori economici atestaţi, în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 753/2005, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 74 din 26.02.2016, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local Salvamont.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniului schiabil al Municipiul Braşov

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Brasov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare grup sanitar public Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei pentru încălzire a Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere              nr. 2/2017 şi a preţului chiriei, încheiat între Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov şi S.C. Stupinirez S.R.L. pentru adăpostul de câini fără stăpân.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Amenajare interioară casă tropicală etapa II – Instalaţii de ventilaţie şi climatizare”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Amenajare interioară casă tropicală etapa II – Amenajare spaţii păsări exotice”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Amenajare interioară casă tropicală etapa II – Amenajare spaţii marmosete.”

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Amenajare spatii specii noi – Amenajare ţarc panda roşu Grădina Zoologică Braşov.”

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grădinii Zoologice Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferent Grădinii Zoologice Braşov pe anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L nr. 59/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social cu cazare ”Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor acordate în cadrul ,,Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club) ,,Noua”, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţii de Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unităţii de Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în Adăpostul de Noapte, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Zi pentru Informare şi Consiliere pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în Centrul de Zi pentru Informare şi Consiliere pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 390 din 25.08.2017, privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile şi nivelului mediu lunar al subvenţiei/beneficiar pentru care asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Braşov pot solicita subvenţie de la bugetul local pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modalitatea de evaluare a performanţelor Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A ce vizează şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat, a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cuprinşi în anexa la contractul de mandat.

 

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie şi profilului candidatului pentru poziţia de membri în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind transferul fără plată către U.A.T. Municipiul Codlea, U.A.T. Orasul Ghimbav, U.A.T. Orasul Râşnov, U.A.T.Comuna Bod, U.A.T.Comuna Hălchiu, U.A.T.Comuna Sânpetru, U.A.T.Comuna  Hărman, U.A.T. Comuna Tărlungeni, a unor bunuri conform achiziţiilor din contractul de grant Phare 2005/017-553.01.03.06BV1314.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, domnului Bâră Mihai.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, domnului Cezar Nica.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov, domnului Hathazi Ladislau.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Urbane.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a evenimentelor ocazionate de împlinirea a 28 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri parcare aferente Pensiunii Residence Hirscher, către S.C. Tribeach S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov nr. 190/102321 din 29.12.2016, încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 603 din 22.12.2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării prestării serviciului public de salubrizare a Municipiului Braşov de către S.C. Comprest S.A. şi S.C. Urban S.A. până la preluarea acestuia de către un operator, dar nu mai mult de 90 de zile în aceleaşi condiţii stipulate prin Contractul nr. 281/2005.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire două case, str. Fagurului f.n. Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire complex turistic, parcare, platforme, căi de acces, ziduri de sprijin, împrejmuire, str. Poiana Soarelui f.n. Poiana Braşov”.

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Consolidare si construire subsol, reabilitare construcţie cu modificare goluri, refacere acoperiş, termoizolare exterioară, amenajare interioară, schimbare de destinaţie din punct termic în spaţiu de locuit, str. Matei Basarab nr. 82 A Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire cabană de agrement, str. Poiana Soarelui nr. 243, Poiana Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1746/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Oltean Maria.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1628/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Moraru Cătălin şi Haluca Alexandra.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1569/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de S.C. 6 M.G.D. GENERAL BUILDING S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 149292 Braşov, nr. cad. 149292.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 148007 Braşov, nr. cad. 148007.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 100855 Braşov, nr. cad. 1547, nr. top. 10993/32/1/1/5.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 117547 Braşov, nr. cad. 117547, a terenului înscris în C.F. nr. 114929 Braşov, nr. cad. 6981 şi a terenului înscris în C.F. nr. 114857 Braşov, nr. cad. 6277.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 46/2013, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru prestarea de servicii şi a redevenţei pentru concesiunea locurilor de înhumare în Cimitirul Municipal Braşov precum şi aprobarea contractului cadru de concesiune a locurilor de înhumare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea folosinţei de către structurile sportive a sălilor de sport din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr. 11 situat în Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, către Primăria Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din Braşov, Piaţa Tractorul şi Piaţa Bartolomeu, către Poliţia Locală Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului din incinta Corpului E, sala festivă, a Colegiului Tehnic Energetic “Remus Răduleţ” Braşov, către Poliţia Locală Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcţia de Servicii Sociale Braşov a unor spaţii aparţinând Municipiului Braşov.
 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia „Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl C 7, cam. 301, în cotă de 1/2.

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia „Oraşe Energie România” a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl C 7, cam. 301, în cotă de 1/2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 510/2016, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, către Asociaţia Bolnavilor de Cancer din România – Filiala Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. Gladiolelor nr. 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 3, ap. 5, deţinut de Gaal Engberg Maria şi Engberg Karl Berhny Jan.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 42, deţinut de Neagu Ecaterina, Sandu Elena şi Sandu Narcisa.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 35, deţinut de Lakatos Mihai.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 8, deţinut de Lemnaru Dorina, Ciurea Ştefan şi Ciurea Cornelia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 5, ap. 12, deţinut de Nanu Costică Ciprian şi Nanu Ana Daniela.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 8, deţinut de Lăzăriciu Viorica, Lăzăriciu Viorica (soţie), Lăzăriciu Monica Mirela (fiică),  Lăzăriciu Monica Mirela (nepoată de fiu predecedat), Lăzăriciu Monica Mirela (fiică).

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea casării, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Companiei APA Braşov S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 500/2017, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2017 – 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 9.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Padina nr. 4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Timiş – Triaj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în                     str. Calcarului nr. 28, către Miclea Elena, Miclea Dan şi Grecu Viorel.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă al I.L.L. Braşov înscris asupra unui imobil situat în comuna Bran.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web