ActualitatePrim plan

Sedinta de foc la Consiliul Local Brasov-79 de proiecte pe ordinea de zi

Consilierii locali vor dezbate nu mai putin de 79 de proiecte in cadrul sedintei ordinare din data de 26 ianuarie 2018.

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 26 ianuarie 2018, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 386/2004, republicată, privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Braşov.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 146/2002, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – decembrie 2017.

4.Proiect de hotărâre privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2017 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2018.

5.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2018 din bugetul Municipiului Braşov.

6.Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2017 – 2018, Semestrul II.

7.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi/sau personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2018.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi/sau personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, începând cu data de 01.01.2018 din cadrul Poliţiei Locale Braşov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov.

9.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi/sau personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, începând cu data de 01.01.2018 din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov.

10.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi/sau personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului Public Administrare Creşe Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2018.

11.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2018.

12.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2018.

13.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Brasov, începând cu data de 01.01.2018.

14.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din cadrul Serviciului Public Salvamont Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2018.

15.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Grădinii Zoologice Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2018.

16.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, începând cu data de 01.01.2018, din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov.

17.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, aparţinând Direcţiei de Sport şi Tineret Braşov, instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2018.

18.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi/sau personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, începând cu data de 01.01.2018, din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 108/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de încălzire pentru Municipiul Braşov.

21.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 324 din 28 iulie 2017, privind aprobarea preţurilor locale ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov.

22.Proiect de hotărâre privind dezafectarea de reţele termice nefuncţionale din Municipiul Braşov, de către Serviciul Public Local de Termoficare.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Administrare Pieţe.

24.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 735/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din Municipiul Braşov.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Amenajare ţarc pinguini Grădina Zoologică Braşov”.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe anul 2017.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul al II – lea 2017.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul al II – lea 2017.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiilor acordate de la bugetul local, de către asociaţii şi fundaţii, în anul 2017.

30.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 648/2017, privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2018.

31.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 649/2017, privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2018.

32.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 650/2017, privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2018.

33.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 651/2017, privind stabilirea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor acordate în cadrul ,,Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice”, pentru anul 2018.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2018.

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorate de benficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice.

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club) ,,Noua”, pentru anul 2018.

37.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 653/2017, privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unităţii de Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2018.

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorate de benficiarii serviciilor acordate în cadrul Unităţii de Îngrijire la Domiciliu, pentru anul 2018.

39.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 654/2017, privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2018.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2018.

41.Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2018.

42.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 655/2017, privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în Adăpostul de Noapte, pentru anul 2018.

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”.

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”.

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiilor datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”.

46.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”.

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi.

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în Centrul de tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi, pentru anul 2018.

49.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorate de beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi, pentru anul 2018.

50.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi.

51.Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri parcare pentru hotel amplasat pe str. Lunii nr. 6, către S.C. Art Aparthotel Lunii S.R.L.

52.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: „Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, strada Mihai Viteazul nr. 11.”

53.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.Z. – Zonă prestări servicii şi mică industrie – Construire hală de producţie şi depozitare, Braşov, str. Timişul Sec f.n. – zona CET”, beneficiar S.C. HB Leasing S.R.L.

54.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”Modificare parţială tramă stradală P.U.Z. – Centrul Civic Braşov”.

55.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”P.U.D. – Construire locuinţe colective, str. Stejerişului nr. 30 J Braşov”.

56.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”P.U.D. – Construire ansamblu rezidenţial Trepte Living, str. Dihamului – str. Plugarilor, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe S.C. Trepte S.R.L.

57.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei ”P.U.Z. Modificator – str. Nucului – str. Lacurilor – Calea Bucureşti, Braşov”, aprobat prin H.C.L. nr. 24/2013.

58.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 115448 Braşov, nr. cad. 115448.

59.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 128073 Braşov, nr. cad. 1973, nr. top. 10503/3/1/2/9.

60.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 151264 Braşov, nr. cad. 151264.

61.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 149937 Braşov, nr. cad. 149937.

62.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 145341 Braşov, nr. cad. 145341.

63.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 133691 (C.F. vechi: 38157), a localităţii Braşov, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14 şi a terenului înscris în C.F. nr. 133713 (C.F. vechi: 38157), a localităţii Braşov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5.

64.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 41/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Rad Florin.

65.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 43/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Rad Florin.

66.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1068/2012 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Mihai Fira-Alina şi Mihai Florin.

67.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 22, ap. 6, deţinut de Panţuru Antonela Elena.

68.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 35, ap. 7, deţinut de Radu Răzvan.

69.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, ap. 6, deţinut de Vasiliu Denisa.

70.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, a apartamentului nr. 1, situat în Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A.

71.Proiect de hotărâre privind acordul refacerii împrejmuirii cu un gard a imobilului situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 79, solicitat de Nedelcu Mircea.

72.Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov, a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A

73.Proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52.

74.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, Calea Feldioarei f.n.

75.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, str. Memorandului nr. 13.

76.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 570/2017, privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Lungă nr. 75, către Rusu Mircea Eugen.

77.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

78.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Vulturului f.n.

79.Proiect de hotărâre pentru respingerea plângerii prealabile formulată de Federaţia Asociaţiilor de Proprietari Braşov împotriva H.C.L. nr. 564 din 27.10.2017.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web