Actualitate

Se reiau lucrările la “Centrul de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri” Brașov

Marţi, 11 iulie 2017, a fost semnat contractul pentru finalizarea lucrărilor la “Centrul de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri”. Acest proiect a beneficiat de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

,,În următoarele zile vom semna ordinul de începere a lucrărilor, pentru ca firma care a câştigat licitaţia să se apuce de contrucţie cât mai repede, pentru că vorbim de o investiţie foarte importantă pentru dezvoltarea mediului de afaceri braşovean, iar termenul până la care trebuie finalizată această lucrare este 31 iulie 2018, conform contractului de finanţare. Din păcate, acest proiect a avut parte de foarte multe întârzieri, în procedura de licitaţie iniţială, din cauza contestaţiilor, apoi în faza de executare a lucrărilor, când firma câştigătoare nu a finalizat proiectul până la data prevăzută în contract, după care am fost nevoiţi să reluăm procedura de licitaţie. Sper ca odată cu semnarea acestui contract să intrăm într-un parcurs de normalitate în realizarea acestei investiţii”, a precizat viceprimarul Laszlo Barabas.

 

Descriere proiect:

Funcţiunile necesare realizate:

Demisol: sală de conferinţe, ateliere pentru prototipuri, ateliere mentenanţă, spaţii personal,                    spaţii tehnice,  cameră de servere, spaţii de supraveghere şi control, bucătărie, vestiare, grupuri sanitare.

Parter:  3 săli de workshop, platformă în aer liber pentru expoziţii, foaier, sală conferinţă, birou de presă, copy center, cafenea, restaurant, grupuri sanitare.

Etaj: administraţie centru, manager, 14 birouri de incubare, 6 laboratoare, sală                experimente şi demonstraţii, zonă de coworking, zonă accelerare afaceri, platformă multimedia.

 

Suprafaţa exterioara:

 • acces carosabil la demisol – suprafaţă de 900 mp,
 • accesul pietonal – suprafaţă de 1300 mp,
 • 238 locuri de parcare, din care 5 pentru persoane cu dizabilităţi, amenajate în incinta imobilului la cota demisolului,
 • 150 locuri de parcare amenajate la cota terenului natural,
 • 8 dispozitive parcaj biciclete,
 • parcul dotat cu mobilier urban: bănci, coşuri de gunoi,
 • spaţiu verde amenajat pe o suprafaţă de 36.300 mp,
 • 340 de arbori plantaţi, zona cu gard viu din arbori de talie 3 amenajată pe o suprafaţă de 650 mp,
 • zonă cu vegetaţie erbacee de talie înaltă şi medie amenajată pe o suprafaţă de 3750 mp,
 • zonă plantată cu gazon pe o suprafaţă de 1200 mp,
 • alei cu pietriş realizate pe o suprafaţă de 2160 mp,
 • pe terasa clădirii vor fi amplasate panouri solare cu tuburi vidate în suprafaţă de 324 mp, astfel proiectul contribuind la reducerea emisiilor de carbon în atmosferă.

 

Date tehnice:

 • Suprafaţa construită: 500,00 mp mp
 • Regim de înălţime D+P+E
 • Suprafaţa construită la sol 409 mp, inclusiv platforma expo exterioară
 • Suprafaţa construită demisol 10.409 mp
 • Suprafaţa construită parter 4.138 mp
 • Suprafaţa construită etaj 3.695 mp
 • Spaţiu verde amenajat pe teren natural inclusiv parc, aprox: 36.300 m

 

Date contractuale

Constructor                                        S.C. AEON Building SRL Braşov

Data semnării contractului                11.07.2017

Durata lucrărilor:                              10 luni

Valoare totală lucrări:                       25.236.151,81lei + TVA

Contribuţie Municipiu Braşov:          buget local

 

 

Istoric:

Semnare contract de finanţare                      25.04.2013

Publicare licitaţie lucrări SEAP         09.08.2013                             

Deschiderea celor 10 oferte               01.10.2013

Data semnării contractului de lucrări

(după nenumărate contestaţii)                       01.10.2013

Constructor                                        S.C INTEGRAL SA Buzău

Termen finalizare lucrări

(conform contractului)                                   08.02.2016

Procent lucrări executate

la termenul prevăzut

pentru finalizarea lucrărilor:             40%

Lucrari executate :

           

 • S-au făcut lucrări de amenajarea terenului
 • S-au realizat lucrările de săpătură pentru aducerea terenului la cotă, s-au armat şi turnat fundaţiile. S-a realizat protecţia acesteia cu membrană bituminoasă.
 • A fost executat bazinul de retenţie, în proporţie de 100%.
 • A fost executat bazinul de incendiu, în proporţie de 90%.
 • A fost executat puţul absorbant, în proporţie de 80%.
 • S-a realizat structura (planşee şi stâlpi ) în proprţie de 70%.
 • S-au realizat platforma de la parter pe care se vor organiza şi evenimente în aer liber.
 • S-au realizat pardoselile la terase şi pardoseli interioare în proporţie de 60%.
 • S-au realizat finisajele la pereţi exteriori (termosistem) în proporţie de 33%.
 • S-au realizat compartimentările interioare în proporţie de 25%.
 • S-au realizat pereţii interiori în proporţie de 21%.
 • S-au realizat instalaţiile de apă rece şi apă caldă, canalizare, electrice, termice, ventilaţii, incendiu, control acces, voce date în proporţie de 52%.

A fost întocmit Certificatul constatator pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nr. 27371/31.03.2016 şi reţinută garanţia de bună execuţie.

 

Sorin Toarcea

Purtător de cuvânt

Primăria Municipiului Braşov

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcţiunile principale ale obiectivului

 

Construcţia cuprinde următoarele:o sală de conferinţe amenajată intr-un amfiteatru de la demisol la parter, lobby cu control acces, recepţie, garderobă pentru sala de conferinţe, bar/cafenea, centru de informare şi documentare, spaţiu expoziţional, restaurant tip cantină. Spaţii pentru birouri, spaţii pentru laboratoare. Spaţii pentru coworking şi accelerare afaceri precum şi săli de întâlniri, şedinţe formare profesională, birouri reprezentanţe şi birouri servicii, sediu administrativ şi de gestiune a clădirii .

Clădirea deserveşte un număr de 298 de persoane (rezidenţi ai clădirii), dintre care 56 de persoane salariaţi ai unităţii.

Se va amenaja un parc multifuncţional tematic de agrement, experimente în domeniul energiei durabile şi alte domenii conexe, activităţi de cercetare şi evenimente expoziţionale. Parcul este compus din zone verzi înierbate; plantaţii de arbori de talie 1 si 2, plantaţii de vegetaţie arbuştivă, alei nebetonate, platforme pavate. Funcţiunile principale sunt – zone pentru experimente, zone de evenimente şi odihnă; zona de întreţinere şi gestionare a deşeurilor vegetale.

la demisol:  o sală de conferinţe amenajată într-un amfiteatru de la demisol la parter pentru aprox. 240 de locuri, cu acces principal din parter, accese pietonale din parcaj prin intermediul lifturilor şi a unei scări către parter; spaţii pentru personal; ateliere de mentenanţă; spaţii tehnice; depozite; bucătărie restaurant; depozit centru de informare; camera de servere; spaţii pentru suipraveghere şi control; lifturi şi scări; grupuri sanitare; vestiare ; spaţii administrative. La demisol se află şi spaţiul pentru parcajul de autoturisme şi circulaţiile carosabile aferente, care este parţial acoperit dar şi deschis. Accesul carosabil la parcajul clădirii se va face controlat prin alee carosabilă cu două benzi de circulaţie. Sunt 244 locuri de parcare din care 5 pentru persoane cu dizabilităţi, amenajate în încinta clădirii la demisol şi 150 locuri de parcare la cota terenului natural.

la parter: este amenajată o platformă pe care se vor organiza şi evenimente în aer liber de tip expoziţii şi târguri, dar are şi rol de acoperire a parcajului de la nivelul inferior. Prin această platformă se face şi accesul în clădire. Funcţiunile principale :lobby cu control acces, recepţie, garderobă pentru sala de conferinţe, bar/cafenea, centru de informare şi documentare, spaţiu expoziţional, restaurant tip cantină. Pentru îmbunătăţirea climatului şi a ambianţei la parter este prevăzută o curte interioară plantată.

– la etaj: se află funcţiunile necesare încubării afacerilor, respectiv: spaţii pentru birouri; spaţii pentru laboratoare; spaţii pentru coworking şi accelerare afaceri, precum şi diverse săli de întâlniri, şedinţe, formare profesională; birouri reprezentanţe şi birouri servicii; sediu administrativ şi de gestiune a clădirii. Pentru îmbunătăţirea mediului de lucru sunt prevăzute 2 curţi interioare.

– parcul multifuncţional tematic de agrement: cuprinde – zone verzi înierbate; plantaţii de arbori de talie medie exclusiv autohtoni, preponderent foioase dar şi răşinoase şi pomi fructiferi; plantaţii de vegetaţie arbustivă; alei nebetonate dotate cu mobilier urban – bănci, coşuri de gunoi şi iluminat nocturn corespunzător; platforme pavate unde se vor desfăşura evenimente în aer liber; zone pentru experimente.

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web