Actualitate

Primăria Brașov a semnat încă 5 contracte de finanțare, de aproape 110 milioane de lei

Astăzi, 9 martie, primarul George Scripcaru și directorul general ADR Centru, Simion Crețu, au semnat 5 contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 a Programului REGIO 2014-2020. Patru dintre acestea se încadrează în Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Este vorba despre: Construire park & ride – Bartolomeu; Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare – Traseu 1; Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare – Traseu 2 și  Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov.  Cel de al cincilea proiect semnat este Construire gradinițe în zona Tractorul Coresi. Acesta se încadrează în Obiectivul Specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă și presupune construirea unei grădinițe pe str. Ioan Popasu nr. 15 și mansardarea Grădiniței nr. 11, de pe str. Tudor Vladimirescu nr. 33. Valoarea totală a acestor proiecte este de aproape 107 milioane de lei (22.5 milioane de euro).

 ,,Astăzi semnăm alte 5 contracte de finanțare de aproape 110 milioane de lei, care vizează două dintre principalele obiective de dezvoltare ale Municipalității pentru perioada următoare, cel al mobilității urbane, cu accent pe transportul alternativ, și educația. Sunt proiecte care își propun să asigure brașovenilor o mobilitate crescută, cu un transport ecologic, și, implicit, un aer mai curat, dar și creșterea calității serviciilor în educația preșcolară. Având în vedere că 98% din valoarea eligibilă a acestor proiecte o reprezintă fonduri nerabursabile de la Uniunea Europeană, putem spune că și în acest exercițiu financiar dezvoltarea orașului nostru se bazează, în principal, pe atragerea de fonduri nerambursabile. În acest fel, vom avea un oraș la standarde europene, fără a pune presiune pe brașoveni, la nivelul impozitelor și taxelor locale. Odată cu semnarea acestor proiecte vom demara elaborarea caietelor de sarcini și sper, în cel mai scurt timp, să demarăm procedurile de achiziție. În perioada următoare vom semna și celelalte proiecte de finanțare, astfel că și în acest exercițiu finanicar, Brașovul reușește să atragă toate fondurile puse la dispoziție, inclusiv pentru proiecte care inițial erau trecute în rezervă”, a declarat George Scripcaru,  primarul municipiului Brașov.

Prezent la evenimentul de semnare a acestui contract, directorul general al ADR Centru,  Simion Crețu, a precizat: „Pentru municipiul Brașov avem deja semnate opt proiecte, a căror valoare totală depășește 48 milioane euro. Acestea se concentrează pe dezvoltarea sistemului de transport și pe investiții edilitare în domeniul învățământului. Acestea vor fi completate cu încă șase noi proiecte, care vor întregi investițiile în structuri dedicate transportului urban, dar și pe cele pentru învățământ, prin construirea unei noi creșe și eficientizare energetică a Colegiului Tehnic Transilvania. Cert este că valoarea totală a tuturor proiectelor care vor fi implementate până în anul 2023 în acest important municipiu al Regiunii Centru va depăși 76 milioane euro, respectiv aproape de două ori mai mult decât în perioada 2004-2013. Acest lucru demonstrează că se pune foarte mare accent pe sustenabilitate și se urmăresc tendințele de viitor. Suntem convinși că municipiul Brașov va deveni un exemplu pentru marile centre urbane care oferă populației facilități moderne, mijloace de transport de ultimă generație și spații de învățământ adaptate noilor cerințe educaționale”.

Valoare totală a celor 5 proiecte: 106.680.969,06 lei
Valoare totală eligibilă:
104.408.231,45 lei
     –
din care finanţare nerambursabilă: 98%
     –
cofinanţare: 2%.

Sorin Toarcea

Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

10.03.2020

Descriere proiecte

Construire park & ride – Bartolomeu

Descrierea investiției:

 – realizarea unei clădiri având destinația de parcare tip Park&Ride sub și suprateran, care, din punct de vedere arhitectural, se încadrează în reglementările urbanistice aprobate pentru zona respectivă. Sistemul de parcare, construit pe suprafață de circa 6.000 mp, va fi compus dintr-o parcare cu regim de înălțime -2S+P+1E, pentru un număr de aproximativ 700 de locuri de parcare;

– amenajarea de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități;

– construirea de spații tehnice: o cale de acces-intrare auto, o cale de acces-ieșire auto, o cale de acces intrare-ieșire pietonală dinspre terminalul de transport, patru căi de acces pietonal între etajele clădirii (scări și lifturi), din care două fac legătura cu terasa circulabilă; fiecare din cele patru căi de acces pietonal având ascensoare (pe fiecare nivel), grupuri sanitare și spații funcționale;

– dotarea parcării cu un sistem de acces automat, ce va asigura controlul și funcționarea în siguranță a circulației, precum și cu un sistem de gestionare smart, cu afișaj electronic, pentru informarea rapidă a utilizatorilor. Sistemul afișează numărul de locuri de parcare libere existente și indică locul acestora;

– casă automată, care va permite utilizatorului plata staționării fără ajutorul unui operator, prin intermediul bancnotelor, monedelor și a cardului de credit/debit. Totodată, va exista și un sistem de supraveghere video, pentru evitarea eventualelor incidente, și, în funcție de posibilitățile tehnice, vor fi integrate și alte sisteme electronice care să faciliteze utilizarea structurii de tip „Park&Ride” și integrarea cu serviciile de transport public;

–  dotarea parcării cu 13 stații de reîncarcare a automobilelor electrice și electrice hibride;

– amenajarea intrării la nivelul străzii;

– amenajarea pavimentului cu dale ecologice;

– utilizarea energiei din surse regenerabile în proporție de minim 20%;

– utilarea cu instalații electrice și sanitare economice, proiectate să economisească cu 20% mai multă energie primară decât instalațiile clasice;

– amenajarea împrejmuirii cu gard viu, format din arbori/arbuști din specii perene;

– implementarea unui sistem de iluminat tip LED, controlat printr-un sistem de telegestiune. Stâlpii de iluminat stradal vor fi alimentați atât de la rețeaua clasică de curent, cât și de la panouri fotovoltaice;

– realizarea unui sistem mixt de încălzire a apei calde menajere pentru grupul sanitar, folosind atât energia centralei termice, cât și a panourilor solare;

– dotarea parcării cu setul de senzori specifici pentru identificarea eventualelor scăpari de GPL de la autovehiculele dotate cu instalații  pentru acest tip de combustibil;

– construirea unui sistem de parcare biciclete personale pentru utilizatorii structurii de tip „Park&Ride”;

– amenajarea unei terese înierbate peste etajul 1 și a unor spații verzi destinate utilizatorilor parcării.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES (gaze cu efect de seră) în municipiul Braşov prin încurajarea schimbării modale de la transportul privat la transportul public prin intermediul unei parcări de transfer de tip „park and ride”

Obiective specifice:

– Construirea unei parcări de transfer de tip „park and ride”;

– Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 0,62%  în primul an de operare a investiţiei;

– Creşterea numărului de pasageri cu transportul în comun cu 2,61% în primul an de operare a investiţiei;

– Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,48tCO2/an (reprezentând 3,28% din emisiile estimate în scenariul fără proiect) în primul an de operare a investiţiei.

Valoare totală proiect: 54.667.427,01 LEI
Valoare totală eligibilă: 54.117.876,19 LEI
din care finanţare nerambursabilă 98%: 53.035.518,65 lei
                                      cofinanţare 2%: 1.082.357,54 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 549.550,82 LEI

Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare – Traseu 1

Descrierea investiției:

Execuția lucrărilor de construcții aferente investiției propuse este activitatea principală a proiectului, care presupune amenajarea unei infrastructuri integrate pentru ciclism și trafic pietonal pe următorul traseu, cu o lungime de 6 km: – Terminal Poienelor -Str. Poienelor- Calea București – Bd. Saturn – Str. Minerva – Str. Zizinului – Str. Crinului – Str. Micșunelelor – Str. Lămâiței – Str. Brândușelor – Bd. Al. Vlahuță – Str. Hărmanului – Bd. Gării – Bd. Victoriei – Str. M. Kogălniceanu .

Amenajarea pistei de biciclete se va efectua pe partea carosabilă, delimitată față de traficul rutier prin marcaj longitudinal și profile prefabricate din cauciuc, peste care pot trece, la nevoie, mașinile de intervenție și salvare, fără a fi afectate. În zonele unde dimensiunea străzilor nu permite crearea de traseu dedicat bicicletelor, traficul se va desfășura în comun cu autovehiculele, pe partea carosabilă, unde se vor amenaja marcaje transversale vizibile, la distanță de maxim 25 m, dublate de indicatoare rutiere. De-a lungul străzilor Minerva și Crinului, zona de pe partea dreaptă, în sensul de mers către str. Hărmanului / Gara Brașov, oferă spațiu suficient pentru pista de biciclete, care se va realiza ca un sistem rutier nou.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate şi reducerea deplasărilor cu autoturismele personale.

Obiective specifice:

Modernizarea reţelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete în lungime de 6 km şi reabilitarea a 1135 mp de trotuare;

Creşterea numărului de bicicliști cu 10,18% și a numărului de pietoni cu 11,19% în primul an de operare a investiţiei;

Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 2,3% în primul an de operare a investiţiei;

Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,04 tCO2 în primul an de operare a investiţiei.

Valoare totală proiect: 8.137.245,34 LEI
Valoare totală eligibilă: 7.127.377,90 LEI
din care finanţare nerambursabilă 98%: 6.984.830,34 lei
                                      cofinanţare 2%: 142.547,56 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 1.009.867,44 lei

Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare – Traseu 2

Descrierea investiției:

– Proiectul își propune reducerea emisiilor de CO2 prin construcția unui traseu pentru trafic pietonal și ciclism cu o lungime de 4,0 km. Ruta va permite bicicliștilor și pietonilor să se deplaseze între zona de agrement „La Iepure“ și terminalul Poienelor, de unde se leagă de Traseul 1 de biciclete, în condiții de siguranță rutieră și o expunere scăzută la factorii poluanți (noxe, fonici), astfel încât o parte din cei care folosesc mijloace de transport motorizate vor alege să se deplaseze cu bicicleta sau pe jos, generând o scădere considerabilă a emisiilor de CO2.

– Amenajarea pistelor de biciclete pe carosabil, adiacent trotuarelor, cu o lățime de 1,00 m, pe fiecare sens de circulație, separate de traficul rutier prin marcaje rutiere și redimensionarea benzilor de circulație la 3m lățime. În zonele unde dimensiunea străzilor nu permite crearea de traseu dedicat bicicletelor, traficul se va desfășura în comun cu autovehiculele, pe partea carosabila, unde se vor amenaja marcaje transversale vizibile, la distanță de max 25 m, dublate de indicatoare rutiere care informează participanții la trafic despre existența traseului de biciclete pe partea carosabilă;

Pe lungimea traseului se vor reabilita trotuarele pe o suprafață de 8015 m2, în zonele afectate de fisuri, tasări, văluriri, prin frezarea stratului de uzură și așternerea unei suprafețe noi de uzură, care să ofere confort și siguranță în deplasare a pietonilor.

TRASEUL 2: Valea Cetăţii – Parc Răcădău – Tâmpei – Vasile Alecsandri – Carpaţilor – Poienelor-Terminal str. Poienelor.

Punctele de bike sharing se vor amenaja în zona străzii Molidului, lângă parcarea/terminalul RAT Brașov, pe Bulevardul Valea Cetății, în zona parcului Răcădău, pe strada Carpaților, în Zona Parcului Industrial Metrom.

Infrastructura integrată va conține și un sistem inteligent pentru bike sharing.

Sistemul include:

– Stații automate de închiriere și predare a bicicletelor conectate la rețeaua electrică existentă.

– Terminale de închiriere a bicicletelor la care să aibă acces atât locuitorii Brașovului, cât și cei care vizitează orașul, prin utilizarea unor aplicații specializate.

Bicicletele (150 buc) vor avea o identitate vizuală specifică Brașovului și vor include elemente anti-furt și anti-vandalism. Design-ul bicicletelor va urmări ușurința în utilizare și asigurarea accesibilității pentru toate categoriile de utilizatori. Bicicletele vor dispune de sisteme de semnalizare adecvate pentru asigurarea siguranței utilizatorului.

Un info-chioșc se va monta în zona Terminalului Poienelor, în zona bike sharingului propus prin proiectul „INFRASTRUCTURA INTEGRATA PENTRU CICLISM SI TRAFIC PIETONAL CU FACILITĂȚI COMPLEMENTARE – TRASEU 1“;

Pe strada Molidului și pe strada Vasile Alecsandri amenajarea implică realizarea de marcaje rutiere pe carosabil, din 25 in 25 de metri, pentru a semnaliza participanților la trafic faptul că acest traseu este frecventat de utilizatorii de biciclete. Soluția a fost impusă de faptul ca lățimea mică a carosabilului nu permite amenajarea pistei de biciclete separat de circulația auto.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate şi reducerea deplasărilor cu autoturismele personale.

Obiective specifice:

– Modernizarea reţelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete în lungime de 4 km şi reabilitarea a 8.015 mp de trotuare;

 – Creşterea numărului de biciclişti cu 11,01% și a numărului de pietoni cu 16,38%;

 – Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,95 % în primul an de operare a investiţiei;

– Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 2,49 tone echivalent CO2/an (aproximativ 7.87% față de anul de bază) în primul an de operare a investiţiei.

Valoare totală proiect: 3,828,799.94 LEI
Valoare totală eligibilă: 3.388.697,53 LEI
din care finanţare nerambursabilă 98%: 3.320.923,58  lei
                                     cofinanţare 2%: 67.773,95 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 440.102,41 LEI

Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov

Proiectul propune o abordare integrată privind gestionarea traficului aferent transportului public, bazată pe o serie de măsuri complementare, după cum urmează:

1. Sistem de prioritizare și management inteligent – adaptiv al traficului:

­- Instalarea de echipamente de semaforizare/semnalizare în sensurile giratorii, care, pe baza informațiilor de la punctele de măsurare a traficului, să poată prioritiza și optimiza deplasarea mijloacelor de transport public în comun.

– Instalarea unor camere de supraveghere trafic în scopul identificării traseelor frecvente utilizate de autoturisme și orelor de vârf, pentru a modifica frecvența de trecere a mijloacelor de transport public, traseele existente sau pentru a introduce rute noi, astfel încât sa se satisfacă necesarul de mobilitate al populației;

– Instalarea unor puncte fixe pentru realizarea măsurătorilor din trafic, în zonele aglomerate. Măsurătorile realizate vor viza atât date legate de numărul de autovehicule care tranzitează punctele respective, cât și date privind poluarea cu particule sau fonică. Rezultatele măsurătorilor vor fi utilizate pentru o mai buna gestionare a traficului si fluidizarea transportului public, astfel încât să se elimine/reducă blocajele în trafic a mijloacelor de transport public în comun.

­ Echipamentele de monitorizare a traficului vor fi amplasate cu precădere în principalele intersecții și în zonele intens circulate, inclusiv in vecinătatea zonelor pietonale, astfel încât să se poată lua masurile necesare pentru fluidizarea traficului aferent transportului public și optimizarea rutelor si orarelor mijloacelor de transport public în comun, astfel încât să răspundă necesităților populației.

– Conectarea centralizată a tuturor sistemelor din teren cu Centrul de Comandă, utilizând o rețea de comunicații dedicată.

2. Amenajarea Centrului de monitorizare și control al traficului :

– realizarea lucrărilor necesare pentru amenajarea și dotarea Centrului;

– în vederea asigurării fluidizării și prioritizării traficului aferent transportului public, aici se va instala software-ul de management al traficului, software-ul de management al defectărilor, interfețele cu operatorii sistemului de management al traficului. Centrul care se dorește a fi implementat prin proiect va funcționa în regim permanent (24/7) si va acomoda un număr suficient de mare de operatori/sisteme ai/ale diverselor servicii de utilitate publica: sistemul de management al traficului rutier si al parcărilor publice, politia locală și rutieră, reprezentanți operatorilor de utilități care desfășoară activitate non-stop (apă, electricitate, gaze naturale), conectare cu dispeceratele existente ale politiei, primăriei, serviciilor de urgență.

Centrul de Comanda va avea o arhitectura proprie, complexă, bazată pe o platforma de comunicații de mare viteza, de ultima generație (tip IP) și o structură de servere care asigură puterea de procesare necesară.

3. Gestionarea parcărilor publice – se au în vedere parcările din vecinătatea zonelor aglomerate ca element component al unei politici de promovare a transportului public. Se are în vedere asigurarea unei corelări între ofertele de parcare și disponibilitatea serviciului de transport public, astfel încât locuitorii zonei și mai ales turiștii să fie îndrumați către zone cu parcare disponibila (de regulă în afara centrului istoric sau a zonelor aglomerate) și asigurarea accesului la rute de transport public care fac legătura cu zone de interes precum: Centrul Istoric, zone de promenadă, spații de agrement. Același mecanism va putea fi folosit în cazul manifestărilor ocazionale (evenimente culturale, evenimente publice, etc.) care pot afecta continuitatea serviciului de transport public.

­ Optimizarea utilizării parcărilor din preajma zonelor aglomerate, cum ar fi zonele pietonale, astfel încât să se poată facilita parcarea autoturismelor personale si utilizarea transportului public către zonele de interes. Astfel, se pot reamplasa unele stații de călători în proximitatea acestor parcări publice, iar rezidenții și turiștii vor avea acces mai facil la parcarea autoturismelor și pot opta ulterior cu ușurință pentru utilizarea transportului în comun sau orice alt mijloc de transport cu emisii 0 de CO2: bicicleta, mersul pe jos, etc

– Gestionarea parcărilor se va realiza prin montarea unor echipamente de monitorizare a locurilor de parcare, prin implementarea unui sistem informatic pentru managementul integrat al parcărilor, cu următoarele funcționalități: detecția disponibilității locurilor de parcare; inventarierea locurilor de parcare; informare și semnalizare, incluzând o aplicație mobilă destinată conducătorilor auto, care va prezenta în timp real disponibilitatea locurilor de parcare din zona indicata de utilizator ca destinație a călătoriei; controlul modului de utilizare a parcărilor; rezervare și abonamente; plata pentru utilizarea locurilor de parcare; automatizarea parcărilor; analiza datelor.

Obiectiv general:

– Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivitații transportului public prin asigurarea unui management eficient al traficului, în vederea prioritizarii transportului public la nivelul Municipiului Brasov, cu efect direct asupra diminuării emisiilor poluante cauzate de mijloacele de transport privat.

– Prin creșterea atractivității sistemului de transport public se urmărește descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane și scăderea nivelului de congestie si poluare chimica si fonica generate de transportul privat. Astfel, se estimează ca proiectul va genera o scădere a emisiilor de CO2 precum și al altor emisii precum NOx, PM10 etc.

Obiective specifice:

– Gestionarea traficului aferent transportului public prin implementarea unor măsuri si subsisteme tehnice: prioritizare a transportului public si coordonare rutieră, monitorizare si analiza video (140 camere video, 249 senzori trafic video), echipamente de semaforizare/semnalizare în intersecții și treceri de pietoni (638 buc), puncte fixe și senzori pentru realizarea măsurătorilor din trafic în zonele aglomerate, senzori mediu

– Realizarea unui centru de monitorizare și control al traficului în vederea asigurării fluidizării și prioritizării traficului aferent transportului public, clădire cu înaltă eficientă energetică;

Optimizarea utilizării parcărilor prin instalarea senzori parcare, inclusiv prin reglementarea politicii parcărilor;

Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin încurajarea deplasărilor cu mijloacele de transport în comun, în detrimentul deplasarii cu autoturismele personale.

Valoarea totală proiect: 32.159.144,66 lei

Valoare totală eligibilă: 31.973.196,63 lei
din care finanţare nerambursabilă 98%: 31.333.732,7  lei
                                      cofinanţare 2%: 639.463,93 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 185.948,03 lei

Construire gradinițe în zona Tractorul Coresi

Descrierea investiției

Obiectivul de investiții 1: Construire gradiniță zona Tractorul-Coresi

Lucrările propuse sunt:

 – lucrări de rezistență (infrastructura va fi realizată din fundații continue sub siruri de stâlpi, fundarea realizându-se direct în stratul bun de fundare, și suprastructura va fi din cadre spațiale de beton armat formate din grinzi, stâlpi și planșee din beton armat, pereți din beton armat) și lucrări de arhitectură. Finisajele alese vor fi: la exterior peretii vor fi finisați în tencuieli decorative într-o combinație de două culori, la interior se vor folosi vopseli lavabile și plăci ceramice pentru pereții spațiilor umede, iar pentru pardoseli parchet masiv și plăci ceramice pentru zonele umede. Tâmplăria va fi realizată din lemn cu geam termoizolant, iar pentru ușile interioare se propune de asemenea tâmplărie din lemn.

– spații interioare: se propun 5 săli de grupa, o sală multifuncțională, sală educatoare, sală de mese, bucătărie cu spații tehnice aferente, cabinet medical cu izolator și holuri cu vestiare pentru primirea copiilor. La subsol, vor funcționa: o bucătărie cu spații de depozitare, recepție marfă, o spălătorie cu spații de depozitare lenjerie curată, materiale curățenie, spații tehnice, vestiare, holuri. Suprafața totală a subsolului este de 180 mp. La parter sunt prevăzute 2 săli de grupă, cabinet medical și izolator, vestiare copii, birouri administrație. Suprafața totală a parterului este de 265 mp. La etajul 1 vor fi amenajate 3 săli de grupă, 2 departamente de materiale didactice și educative, garderobă, 2 grupuri sanitare și oficiu. Suprafața totală a etajului 1 este de 258 mp. La etajul 2 va fi amenajată sală multifuncțională și o terasă circulară ca loc de joacă exterior. Suprafața totală a etajului 2 este de 65 mp.

– Amenajări exterioare. La exterior se va amenaja curtea pentru a fi folosită ca loc de joacă urmând să fie dotată cu echipament de joacă complex. Se propun următoarele amenajări: alei din pavaje din beton colorate pentru circulația pietonilor, perimetral gardul va fi dublat de vegetație, în zona de acces auto va fi amenajată o alee carosabilă pentru aprovizionare, precum și o platformă de colectare a deșeurilor, restul curții va fi amenajat ca spațiu verde.

Obiectivul de investiții 2: Mansardare Gradinița nr.11

Lucrările propuse pentru mansardare sunt următoarele:

– lucrări de rezistență: desfacere hidroizolație și termoizolație și realizarea pe structura de zidărie portantă confinata de cărămidă sau BCA cu acoperiș pe structură metalică de susținere a mansardei. La parterul și etajul existent se vor executa lucrări de umplere parțială sau totală a unor goluri, se vor realiza două scări metalice exterioare, de evacuare.

– lucrări de arhitectură: crearea unui nivel suplimentar prin ridicarea pe contur cu pereți de zidărie de 80 cm, cu șarpantă având panta 27 grade. Parterul va suferi modificări, suprafața spălătoriei micsorându-se de la 24,41 mp la 15,80 mp întrucât a fost necesară amplasarea centralei termice cu S=7,80 mp cu acces direct din exterior.

– finisaje interioare: pardoselile în clase si birouri vor fi din parchet laminat iar pe holuri, anexe, spații de depozitare din gresie antiderapantă. Pereții se vor finisa cu vopseli lavabile, iar în grupurile sanitare se prevăd placări cu placi ceramice.

-finisajele exterioare vor fi tencuieli decorative de fațadă, iar învelitoarea va fi din țiglă ceramică pe șarpantă din lemn.

În urma modernizărilor și adaptărilor la noile capacități si cerințe, suprafața clădirii va avea regim de înălțime Sp-P+E+M cu Sc= 711,61 mp si Sd=2356,61 mp,

Obiectivul general al proiectului  este „Creșterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie și sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”,

Obiective specifice:

Realizarea unei clădiri cu funcţiunea de grădiniţă, situată pe str. Str. Ioan Popasu nr. 15 din municipiul Brașov, care să îndeplinească cerinţele calitative, funcţionale și specifice acestei utilizări, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Mansardarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11, situată pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 33 din municipiul Brașov, în vederea eliminării supraaglomerării spaţiilor pentru desfășurarea procesului educaţional și asigurării unor condiţii de siguranţă și securitate adecvate pentru copiii înscriși la grădiniţă.

Creșterea cu 170 de locuri a numărului de locuri în grădiniţe în cartierul Tractorul din municipiul Brașov, din care 90 de locuri în grădiniţa nou construită pe Str. Ioan Popasu nr. 15, și 80 de locuri în grădiniţa situată pe Str. Tudor Vladimirescu.

Crearea a 20 locuri de muncă în faza de operare a celor două obiective de investiţie.

Valoare totală proiect: 7.888.352,11 LEI
Valoare totală eligibilă: 7.801.083,20LEI
din care finanţare nerambursabilă 98%: 7.645.061,54 lei
                                      cofinanţare 2%: 156.021,66 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 87.268,91 LEI

Valoare totală a celor 5 proiecte: 106.680.969,06 lei
Valoare totală eligibilă:
104.408.231,45 lei
     –
din care finanţare nerambursabilă: 98%
     –
cofinanţare: 2%.

Descriere proiecte

4 proiecte sunt finanțate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritatea de Investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare; Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă.

Construire park & ride – Bartolomeu

Sistemul de parcare, construit pe suprafață de circa 6.000 mp, va fi compus dintr-o parcare cu regim de înălțime -2S+P+1E, pentru un număr de aproximativ 700 de locuri de parcare;

Valoare totală proiect: 54.667.427,01 LEI
Valoare totală eligibilă: 54.117.876,19 LEI
din care finanţare nerambursabilă 98%: 53.035.518,65 lei
                                      cofinanţare 2%: 1.082.357,54 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 549.550,82 LEI

Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare – Traseu 1

TRASEUL 1: Terminal Poienelor -Str. Poienelor- Calea București – Bd. Saturn – Str. Minerva – Str. Zizinului – Str. Crinului – Str. Micșunelelor – Str. Lămâiței – Str. Brândușelor – Bd. Al. Vlahuță – Str. Hărmanului – Bd. Gării – Bd. Victoriei – Str. M. Kogălniceanu .

Valoare totală proiect: 8.137.245,34 LEI
Valoare totală eligibilă: 7.127.377,90 LEI
din care finanţare nerambursabilă 98%: 6.984.830,34 lei
                                      cofinanţare 2%: 142.547,56 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 1.009.867,44 lei

Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilități complementare – Traseu 2

TRASEUL 2: Valea Cetăţii – Parc Răcădău – Tâmpei – Vasile Alecsandri – Carpaţilor – Poienelor-Terminal str. Poienelor.

Valoare totală proiect: 3,828,799.94 LEI
Valoare totală eligibilă: 3.388.697,53 LEI
din care finanţare nerambursabilă 98%: 3.320.923,58  lei
                                     cofinanţare 2%: 67.773,95 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 440.102,41 LEI

Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov

Gestionarea traficului aferent transportului public prin implementarea unor măsuri si subsisteme tehnice: prioritizare a transportului public si coordonare rutieră, monitorizare si analiza video (140 camere video,  249 senzori trafic video), echipamente de semaforizare/semnalizare in intersecții si treceri de pietoni (638 buc), puncte fixe si senzori pentru realizarea măsurătorilor din trafic, în zonele aglomerate, senzori mediu.

Realizarea un centru de monitorizare si control al traficului în vederea asigurării fluidizării si prioritizării traficului aferent transportului public, clădire cu înaltă eficientă energetică.

Optimizarea utilizarii parcărilor prin instalarea senzori parcare, inclusiv prin reglementarea politicii parcărilor.

Valoarea totală proiect: 32.159.144,66 lei

Valoare totală eligibilă: 31.973.196,63 lei
din care finanţare nerambursabilă 98%: 31.333.732,7  lei
                                      cofinanţare 2%: 639.463,93 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 185.948,03 lei

Construire gradinițe în zona Tractorul Coresi

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritatea de investiții 4.4: Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectivul Specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Construirea unei grădinițe, pe str. Str. Ioan Popasu nr. 15 din municipiul Brașov. Cladirea va avea S+P+E1+E2.

Mansardare Gradinița nr. 11, str. Tudor Vladimirescu nr. 33

Valoare totală proiect: 7.888.352,11 LEI
Valoare totală eligibilă: 7.801.083,20LEI
din care finanţare nerambursabilă 98%: 7.645.061,54 lei
                                      cofinanţare 2%: 156.021,66 lei
Valoare cheltuieli totale neeligibile: 87.268,91 LEI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web