Infracțional

Prevederi legale în domeniul protecției animalelor

Având în vedere faptul că  la nivelul societății actuale  se urmărește asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare a animalelor cu sau fără stăpân,  inclusiv a  animalelor sălbatice, impunându-se  o serie de drepturi şi obligaţii atât în sarcina deţinătorilor acestora, cât şi în sarcina autorităţilor şi instituţiilor statului, la data de 16 octombrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial O.U.G. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice.

 Potrivit noilor reglementări, polițistul deţine instrumentul administrativ de plasare a animalului în adăpost, în vederea înlăturării pericolului în care se află animalul.

 Astfel, polițistul poate emite ordinul de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile, pentru una din următoarele situații:

 

  1. a) animal care a fost rănit sau schingiuit;
  2. b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
  3. c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;
  4. d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
  5. e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
  6. f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

 

 

Conform  art. 24^3, alin. (1) din O.U.G. 175/2020 pentru plasarea animalului în adăpost, Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura cu caracter continuu şi permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost.

Serviciile publice prevăzute la alin. (1) se asigură prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi:

  1. a) organizarea şi funcţionarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar-veterinar în condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
  2. b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor;
  3. c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor.

(3) Serviciile publice prevăzute la alin. (1) constau în capturarea/preluarea/ridicarea, asistenţa veterinară de urgenţă, inclusiv intervenţia chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor animalelor, conform legislaţiei sanitar-veterinare.

(4) În scopul cunoaşterii modalităţilor de asigurare a serviciilor publice prevăzute la alin. (1), consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a pune la dispoziţie, pe site-ul propriu, informaţii privind datele de contact ale entităţilor care asigură serviciile respective şi ale locaţiilor în care se desfăşoară aceste activităţi.

(5) După evaluarea stării de sănătate, animalele cazate în adăposturile prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi date în custodie temporară unor organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor, la cererea acestora, dacă fac dovada îndeplinirii condiţiilor de adăpostire şi îngrijire. Animalele date în custodie temporară se restituie adăpostului, la cererea acestuia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web