Turism-Utile

Petiție la Primăria Brașov din cauza mâlului de pe străzile din Șchei

Stimați consilieri locali ai orașului Brașov,

domnule primar al orașului Brașov,

În calitate de locuitori ai zonei istorice ai orașului Brașov vă semnalăm faptul că situația acestei zone declarată monument, nucleul istoric de dezvoltare a orașului Brașov, a ajuns într-un moment critic. În urma fenomenelor meteorologice specifice sezonului străzile orașului au fost inundate cu ape și aluviuni provenite de la săpăturile de pe versanții din jurul orașului. Apele au adus importante prejudicii locuitorilor din zonă, blocând traficul auto și pietonal, inundând gospodării din orasul vechi cu cantitati impresionante de aluviuni si deseuri transportate de pe versantii dezgoliti de vegetatie in urma lucrarilor de amenajare de drumuri, multe dintre ele neautorizate. Mentionam faptul ca aceste amenajari de drumuri executate partial nu au fost insotite de lucrari de fixare si protejare la eroziune a taluzurilor lipsite acum de vegetatie.

Există un risc real ca în urma torenților ce se scurg de pe versanții dezgoliți de vegetație să se formeze ravene tot mai adânci și alunecări masive de teren peste casele existente în zonă. Vegetația ierbacee și forestieră au rol esențial în protejarea versanților cu pantă mare ca cei cuprinși între Drumul Poienii și casele din Schei, prin reducerea vitezei de scurgere a apelor meteorice, favorizarea infiltrației, fixarea solului, reducerea procentului de suspensii din apele care se scurg etc.

Efectele pe termen lung ale acestor fenomene care se vor repeta sunt distrugerea proprietăților, creșterea cheltuielilor de întreținere și degradearea ireversibilă a patrimoniului construit și natural. Motivele creării acestei situații țin si de modul de gestionare a dezvoltării urbane a municipiului Brașov, responsabilitate a Primăriei. Dintre cauzele situației critice în care ne aflăm enumerăm:

• defrișarea vegetației forestiere, arboricole sau arbustive, precum si decopertarea solului de stratul vegetal

• excavațiile pentru executarea de drumuri noi pe versanții cu panta mare și foarte mare

• excavați pentru fundații de locuințe noi

• asfaltarea străzilor

• aglomerarea traficului auto în zona istorică a orașului

• construcția de imobile pe versanții din jurul orașului excavațiile pentru fundații de locuințe noi

• betonarea curților și trotuarelor Conform legii 350/2001, articol 311 aliniat 4:

”La emiterea autorizaţiei de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute în vedere următoarele aspecte: a) existenţa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă; b) prezenţa unor vestigii arheologice. Autorităţile abilitate eliberează Certificatul de descărcare de sarcină arheologică sau instituie restricţii prin avizul eliberat, în termen de 3 luni de la înaintarea de către beneficiar/finanţator a Raportului de cercetare arheologică, elaborat în urma finalizării cercetărilor; c) existenţa riscului de încălcare a normelor de protecţie a mediului; d) existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase – recunoscute şi protejate potrivit legii; e) existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren; f) evidenţierea unor riscuri naturale şi/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu prilejul elaborării documentaţiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv. ” Evidența situației create arată ilegalitatea oricărei autorizație de construcție pe versanții din jurul orașului vechi prin nerespectarea punctelor a), c), d), e) și f). Pentru a remedia de urgență situația vă cerem:

• demararea de urgență a unei anchete pentru a stabili cine sunt vinovații care din incompetență sau reavoință au permis crearea acestei situații în scopul sancționării și a recuperării pagubelor

• revenirea la situația anterioară, conform studiilor istorice, cu demolarea imobilelor care nu respectă normele, refacerea conturului versanților și replantarea zonelor afectate

• Oprirea construcțiilor noi în zona istorică a orașului și pe versanții din jur, cel puțin până la culmea dealurilor, până la redactarea unor noi regulamente de construcție PUG și PUZ conform normelor de protecție a patrimoniului construit și natural și standardelor de viață actuale, cu viziune pe termen lung

• Realizarea unor noi regulamente de urbanism PUG și PUZ pe baza unor studii temeinice (istoric, urbanistic, , de trafic, geotehnic, peisagistic etc) cu contribuția unor specialiști cu experiență selectați pe baza unor concursuri având ca criteriu calitatea proiectelor realizate și experiența.

• Realizarea de urgență a unui Studiu de Torenți pentru bazinul hidrografic din jurul cartierului Schei, cu simularea impactului dezgolirii versantilor de vegetație existentă.

• Blocarea continuării oricăror lucrări de construcții de drumuri neautorizate pe versanții din jurul cartierului Schei și găsirea de soluții pentru fixarea taluzurilor deja excavate, autorizate sau nu, pentru reducerea scurgerilor pe versant și a pagubelor din gospodăriile oamenilor.

• Principala cerință a noilor regulamente de urbanism PUG și PUZ să fie protecția patrimoniului construit și natural în beneficiul locuitorilor Brașovului pe termen lung.

• Includerea societății civile din orașul Brașov în procesul decizional în baza faptului că cetățenii din zona istorică a orașului cunosc cel mai bine problemele și interesul lor este de a conserva cât mai bine această zonă. Valoarea de autenticitate a zonei istorice constă în faptul că este locuită de oameni, fără să fie un patrimoniu muzeificat; acești oameni pot administra imobilele pe care le locuiesc pe termen lung, fiind cel mai important partener al autorității locale.

• Oprirea lucrărilor de dezvoltarea a traficului auto, refacerea pavajului pe străzile din zona istorică conform studiilor istorice și restricționarea traficului auto, permițând accesul strict al locatarilor din zonă. Întârzierea măsurilor necesare va duce la agravarea situației, producerea mai multor pagube materiale ireversibile asupra patrimoniului construit și natural al orașului Brașov, patrimoniu de interes local și național, și la degradarea calității vieții locuitorilor orașului prin degradarea bunurilor și creșterea cheltuielilor de întreținere atât din partea locuitorilor din zonă cât și din partea administrației publice locale.

Așteptăm răspunsul dvs. în termenul legal, în baza Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluţionare a petitiilor. Vă asigurăm de întregul nostru sprijin pentru buna administrare a orașului și creșterea calității vieții locuitorilor.

5 Iunie 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web