Actualitate

Noi reglementări în legislația ce vizează locurile de parcare speciale dedicate persoanelor cu dizabilitați

În conformitate cu prevederile art. 65 al. 1 din Legea nr. 448/2006 republicată în 2008, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03/01/2008 – normativ modificat prin: OUG nr. 86/2008În spațiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum și în cele organizate vor fi adaptate, rezervate și semnalizate (…) locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.

De asemenea, tot în cadrul aceluiași articol, la al. 2 și 3 se prevede că:

“2. Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită

  1. Modelul cardului-legitimatie va fi stabilit in normele metodologice…

În art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 268 din 14 martie 2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată în anul 2012 se prevede:

(1) Cardul-legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare, prevăzut la art. 65 alin. (3) din lege, are următoarele caracteristici: (…)

(5) Partea din dreapta verso conţine:

  1. a) afirmaţia „Acest card-legitimaţie îndreptăţeşte titularul la locurile de parcare special amenajate în România„;
  2. b) afirmaţia „Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimaţie va fi afişat în partea din faţă a vehiculului, astfel încât faţa cardului-legitimaţie să fie clar vizibilă pentru verificare.(…)”

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus menționăm faptul că locurile rezervate pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu dizabilități pot fi ocupate în baza cardului-legitimaţie eliberat de către Primăria Municipiului Brașov, în temeiul unei cereri formulate de către persoana interesată sau de către reprezentantul legal al acesteia. De precizat este faptul că persoanele în cauză pot beneficia de dreptul de a parca gratuit, doar dacă doresc și solicită acest lucru, opțiunea aparținand persoanei ori reprezentantului sau legal. Orice alt însemn aplicat pe autovehicul nu conferă dreptul de a parca pe locurile special destinate persoanelor cu dizabilități.

Legea prevede faptul ca autovehiculul care transportă o persoană cu nevoi speciale posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită, fără a limita acest drept, prin condiționarea utilizării doar a autovehiculului aparținând persoanei respective.

Pe cardul-legitimație este trecut numele și prenumele titularului, semnătura și fotografia. De asemenea, este trecută și obligatia deținatorului unui astfel de document că în momentul în care îl utilizează să îl afișeze pe partea din față a autovehiculului, vizibil pentru a putea fi verificat.

Documentul în cauză este utilizabil atât la nivel național, cât și European.

Urmare a aplicării dispozițiilor legale în materie, în cursul anului 2018 polițiștii locali de la Biroul Rutier, au sancționat peste 170 de conducători auto care ocupau ilegal locurile destinate persoanelor cu dizabilități, cuantumul total al amenzilor aplicate fiind în suma de 90.500 lei.

În paralel s-a desfășurat Campania “RESPECTĂ-ȚI APROAPELE!” pentru conștientizarea conducătorilor auto în legătura cu respectarea drepturilor persoanelor cu nevoi speciale, care se va derula și în continuare.

 

Director Executiv Adjunct

             Vasile VLAD

Compartiment Comunicare Publică

Purtător de cuvânt

              Anca Lăutaru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web