Sibiu - Alba - Covasna - Târgu Mureș

INVITATIE PARTICIPARE PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

 SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE

 1. Informatii generale:SC Brahms Internațional SRL cu sediul in Brasov, Str. Memorandului nr.33, CP 500045 tel.: 0268401790, e-mail calitate@brahms.ro
 2. Denumirea/obiectul şi locul de prestare a serviciilor: „Servicii de organizare evenimente” in județele Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu
 3. Cod CPV: 79951000-5 – Servicii de organizare evenimente.
 4. Tipul si durata contractului: contract de prestari servicii, valabil de la semnarea contractului pâna la 28.02.2023
 5. Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: Va invitam sa participati in data de 31.03.2021, ora 16:00, la sediul nostru din Brasov, strMemorandului nr.33,la procedura de atribuire a contractului de „Servicii de organizare evenimente”
 6. Modalitatea prin care se atribuie contractul: Procedura competitiva conform Ordinului MFE 1284/2016.
 7. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, in baza Contractului de Finantare POCU/726/6/12/135102 si Buget propriu.
 8. Buget maxim alocat:Valoarea maxima estimata pentru fiecare lot, exprimata in lei inclusiv TVA, este pentru stabilita pe loturi:

-Servicii organizare evenimente județul Brașov: 124.500,00 lei inclusiv TVA

-Servicii organizare evenimente județul Covasna: 75.000,00 lei inclusiv TVA

-Servicii organizare evenimente județul Harghita: 63.000,00 lei inclusiv TVA

-Servicii organizare evenimente județul Sibiu: 142.499,99 lei inclusiv TVA

 1. Se depune oferta pentru fiecare lot, specificatia tehnica fiind specifica fiecarui lot, cu precizarea ca ofertantul poate depune oferta pentru un singur lot sau toate loturile si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele sectiuni:
  • Documente de calificare;
  • Propunerea Tehnica;
  • Propunerea financiara.

In cazul in care ofertantul depune oferta pentru toate loturile, acesta va prezenta intr-un singur exemplar documentele sus mentionate.

Modul de prezentare al ofertelor trebuie sa corespunda indicatiilor formulate in documentul Caiet de Sarcini/ Specificatiile tehnice. Ofertele care nu contin informatiile minime solicitate si/sau nu respecta cerintele minimale din Caiet de Sarcini/Specificatiile tehnice vor fi respinse ca neconforme.

 • Documentele care insotesc oferta: Scrisoarea de inaintare
 1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
 2. La oferta de baza: Oferta se face separat pentru fiecare lot
 3. Criteriul de atribuire: Oferta declarată câştigătoare va fi cea care va avea cel mai bun raport calitate-preț.
 4. Pretul va fi exprimat in RON, fara echivalent euro.Pretul ofertei este ferm in LEI. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.
 5. Adresa de unde se pot ridica Specificatiile Tehnice/Caiet de Sarcini si Formularele: la sediul Brahms Internațional SRL cu sediul in Brasov, Strada Memorandului, nr.33, tel: 0268401790.
 6. Adresa la care se depune oferta: la sediul Brahms Internațional SRL. cu sediul in Brasov, Strada Memorandului, nr.33, tel: 0268401790, Ora si data limita pentru depunerea ofertei: ora 16:00, in data de 31.03.2021.
 7. Ora, data şi locul deschiderii ofertei: ora 16:30, in data de 31.03.2021la sediul Brahms Internațional SRL Brașov.
 8. Ofertantul trebuie sa prezinte documentele solicitate, intr-un plic inchis corespunzator, netransparent, pe care se va specifica adresa autoritatii contractante si mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 31.03.2021, ORA 16:30” si obiectul achizitie.

Formularele necesare si Caietul de Sarcini/Specificatiile tehnice se pot obtine prin transmiterea unei solicitari pe e-mail calitate@brahms.ro.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0788262500/0268401790.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web