Brasov

Informaţii extrem de utile pentru absolvenţii promoţiei 2017 ,in cautarea unui loc de munca!

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov aduce la cunoştinţa  absolvenţilor promoţiei 2017 faptul că, se pot înregistra în evidenţa Agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest termen se calculează  astfel:

*începând cu data absolvirii studiilor, dacă această dată este menţionată în mod expres  pe adeverinţa de absolvire eliberată de instituţia de învăţământ;

*începând cu data de 1 a lunii următoare celei înscrise în adeverinţă/certificat de absolvire eliberată de către instituţia de învăţământ .

Depăşirea acestui termen de 60 de zile atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj. Pentru absolventii de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii liceului şi nu de la data susţinerii examenului de bacalaureat.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Braşov din str. Lungă nr.1A, camera 14, şi la toate punctele de lucru din localităţile Făgăraş, Codlea, Rupea, Râşnov, Zărneşti şi Săcele, în a căror rază teritoriala îşi au domiciliu, pe baza următoarelor documente:

-BI/CI – copie şi original;

-Act de studii sau adeverinţă – copie şi original (în cazul absolvenţilor de liceu – certificat de absolvire);

-Adeverinţă medicală – cu menţiunea “Apt pentru muncă”, „Clinic sanatos” sau „Apt pentru munca cu eventuale restricţii medicale”;

-Dosar plic;

 

Programul de depunere a dosarelor este de luni până joi între orele  08:00 – 16:00, vineri 08:00-14:00 la sediul AJOFM din Braşov iar la punctele de lucru din teritoriu conform programului stabilit.

De reţinut este faptul ca înregistrarea absolvenţilor în evidenţa AJOFM Braşov, ca si persoane în căutarea unui loc de muncă, se face în termen de 60 de zile de la absolvire, iar indemnizaţia de şomaj se acordă, la cerere, cu actualizarea documentelor depuse la dosar, numai după expirarea celor 60 de zile şi dacă persoanele  nu şi-au găsit un loc de munca.

Cuantumul indemnizatiei de somaj pentru absolvenţi reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii dreptului, şi se acordă pe o perioadă de 6  luni (cf. Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web