Prim planTurism-Utile

Încep lucrările de reabilitare la Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Lucrarile vor dura 22 de luni

Pavilonul Central este divizat în două aripi distincte funcțional – aripa A și aripa B. Aripa A a fost reabilitată și consolidată în anul 2008. Majoritatea efortului de investiție este alocat aripii B, rămasă în linii mari în forma sa inițială, fără îmbunătățiri semnificative și într-un lent proces de deteriorare. Scopul investiției îl constituie lucrările de consolidare, reorganizare funcțională  a secțiilor, renovare interioară și refacere a instalațiilor pentru aripa B a Pavilionului Central.

Aripa B a clădirii va fi consolidată, aducându-se în parametrii de funcționare normați în caz de cutremur, aceasta fiind o condiție fundamentală pentru păstrarea clădirii în funcțiune și începerea unui nou ciclu de exploatare. Toate finisajele actuale și compartimentările nestructurale se vor îndepărta, urmând un proces de refuncționalizare și reabilitare completă a spațiilor interioare. Secțiile de internare și secția de primire urgențe se vor păstra ca funcțiuni, dar vor fi aduse îmbunătățiri din punctul de vedere al fluxurilor medicale și al calității funcționale. Subsolul aripii B va fi dedicat în mare parte personalului, unde vor fi amenajate vestiarele pentru toate categoriile de personal angajat.

În zona de internare, principala modificare este amenajarea de grupuri sanitare și dușuri (în încăperi distincte) în fiecare salon. Numărul de paturi din saloane scade la un maxim de 5, în timp ce numărul de rezerve cu 1 sau 2 paturi crește, asigurându-se condiții de internare pentru pacienți cu nevoi extinse. Cel puțin o rezervă pe nivel va avea toate facilitățile pentru autonomia persoanelor cu handicap locomotor.

Secția de primire Urgențe va avea aceleași funcțiuni de bază și nu suferă pierderi de capacitate, urmând a fi făcute îmbunătățiri la zonele pentru medici și aparținători. Aparținătorii vor avea cameră de așteptare dedicată și nu vor mai avea acces în culoarul principal al UPU. Medicii UPU vor avea cameră de odihnă și vestiar propriu, separat de restul vestiarelor.

 

Secțiile de internare vor fi următoarele:

PARTER Unitatea de Primire Urgențe 7 posturi UPU  – tratament imediat (al șaptelea post se organizează în cazuri de încărcare extremă a secției)

3 posturi resuscitare

10 posturi pacienți în observație

TOTAL: 20 posturi

ETAJ 1 Secție internare – Cardiologie 52 paturi
ETAJ 2 Secție internare – Ortopedie 54 paturi
ETAJ 3 Secție internare – Chirurgie 3 Capacitate maximă 56 paturi

(30 paturi) cu compartimentele Toracică (10 paturi), Chir. Vasculară (10 paturi) şi  Chir. Oro-maxilo-facială (6 paturi)

ETAJ 4 Secție internare – Interne 58 paturi
ETAJ 5 Secție internare – Diabet/ Neurologie Maximum 53 paturi, nominal 51

– Diabet – 25 paturi

– Neurologie – 27 paturi dintre care maximum 10 paturi în salonul ATI al secției – nominal 9 paturi

 

Pe langă saloane și rezerve de internare, secțiile vor avea în structura minimă următoarele spații: cameră pentru medici cu grup sanitar propriu, cameră asistenți (după caz și birou asistent-șef), cameră de gardă cu dotări sanitare proprii, cameră de tratamente /pansamente, cabinet de consultații (unde acesta este necesar), oficiu pentru lenjerie curată/murdară, oficiu curățenie, oficiu pentru deșeuri (periculoase/uzuale/ploscar), oficiu alimentar. La secția de Neurologie se amenajează o sală ATI cu până la 10 paturi, cameră separată de restul saloanelor cu un punct central de supraveghere permanentă și două desk-uri secundare pentru asistenți.

 

Prevederile minime sanitare și de igienă

În toate saloanele și sălile de tratament se prevede un lavoar dedicat personalului medical, cu mâner acționabil cu cotul, însoțit de dispenser de soluții de dezinfectare, astfel încât personalul medical să nu transporte eventualii germeni colectați la contactul cu pacientii. Secțiile de Ortopedie și Cardiologie vor avea saloane „septice” ce beneficiază de o separare a culoarului aferent. Toate spațiile vor fi tratate cu vopsea antimicrobiană sau se vor monta suprafețe ceramice ușor de curățat. Pardoselile vor fi din linoleum antistatic, antiseptic, rezistent la uzură și la substanțe medicale. În zonele pentru pacienți nu se prevăd tavane false, cu excepția mascărilor etanșe ale traseelor de instalații. Tavanele false și în special cele casetate pot favoriza dezvoltarea de germeni.

 

Instalații

Se vor înlocui toate instalațiile electrice, instalându-se circuite uzuale de alimentare, circuite de alimentare cu sursă neîntreruptă la capul patului, iluminat uzual și iluminat specific la capul patului. Instalația de încălzire existentă se va moderniza prin înlocuirea tuturor traseelor de alimentare. Instalația de hidranți interiori se va înlocui complet. Instalațiile sanitare se vor reface, cu asigurarea obiectelor sanitare descrise mai sus. Ulterior se vor aduce modernizări la centrala termică (unică pentru întreg ansamblul) pentru asigurarea condițiilor de temperatură necesare eliminării germenilor (preîncălzirea apei reci, recirculări etc). Se vor instala în toate saloanele terminale pentru fluide medicale (oxigen, aer comprimat). La salonul ATI vor exista terminale duble (redundante). Toate saloanele vor avea sisteme de apelare a asistenților medicali.

 

Măsuri pentru securitatea la incendiu

O condiție esențială de calitate în exploatare o reprezintă siguranța în caz de incendiu. Spitalul, bazat pe un concept anterior anului 1970, are o serie de carențe ce vor fi remediate în totalitate prin prezenta intervenție. Principalele măsuri implementate: instalarea de centrale inteligente pentru monitorizarea și avertizarea în caz de incendiu și instalarea de senzori de fum în toate spațiile; instalarea de sisteme de presurizare pentru împiedicarea inundării cu fum a culoarelor; instalarea de sisteme de evacuare a fumului din casele de scări; refacerea sistemelor de hidranți exteriori/interior; instalarea de sisteme paratrăsnet; instalarea de uși antifoc acolo unde acestea sunt impuse prin normele în vigoare; amenajarea celei de-a treia scări de evacuare pentru limitarea distanțelor de evacuare. Scara nouă de evacare – exterioară – va fi capabilă să preia două fluxuri de evacuare cu targa; înlocuirea a două lifturi pentru pacienți cu ascensoare pentru evacuare în caz de incendiu; modificarea ușilor de evacuare la nivelul terenului; separări antiincendiu către pavilionul vecin – corpul H (pereți antifoc, cortine antifoc, uși rezistente la foc cu închidere automată).

Chiar dacă inițial nu au fost programate intervenții la corpul A, și aici se vor face lucrări pentru îmbunătățirea performanței la incendiu a întregului pavilion central, necesare conform raportului de expertiză tehnică PSI întocmit de expertul tehnic siguranță la foc, respectiv: realizarea unei scări de evacuare exterioară care să preia două fluxuri de evacuare cu targa; modificarea sistemului de hidranți exteriori, mărirea capacitătii de funcționare și asigurarea ariilor de acoperire corespunzătoare; instalarea de uși interioare rezistente la incendiu în spații subsol (tronson A și catre bucătărie); închiderea unor goluri de fațadă la învecinarea cu blocul operator; realizarea unui perete antifoc între recepție și blocul operator; sisteme de presurizare la corpul A, acolo unde culoarele nu beneficiază de iluminat natural, respectiv posibilitatea evacuării naturale a fumului către exterior și corelat cu acestea instalarea de sisteme de autoînchidere la ușile existente. Toate elementele menționate au fost absolut obligatorii pentru obținerea avizului ISU. Avizul ISU a fost obținut în data de 08.08.2016 (Pavilion Central corp A+B).

 

            Lucrările vor dura 22 de luni

Perioada maximă admisă pentru finalizarea lucrărilor este de 22 de luni, conform contractului. Pe perioada lucrărilor de reabilitare, UPU va funcționa în fostul ambulator integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență, unde au fost amenajate spații pentru asigurarea funcționalității UPU. Totodată, accesul cu autoturisme pe strada Octavian Augustus se va face restricționat pe un singur sens, dinspre Calea București spre Strada Traian, și se va amenaja o parcare pentru ambulanțele care vor deservi UPU.

 

CNI ar putea prelua investiția

Anul trecut, Consiliul Județean Brașov a înaintat o solicitare la Compania Națională de Investiții (CNI) în sensul de a preda lucrarea de reabilitare a spitalului către CNI. În data de 27 decembrie 2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 3285 cu privire la unitățile sanitare din mediul urban incluse în Programul Național de construcții de interes public sau social, pe listă fiind incluse și lucrările de reabilitare și consolidare a Spitalului Clinic Județean de Urgență. În cazul în care CNI va prelua această lucrare, inclusiv finanțarea acesteia, Consiliul Județean Brașov va realoca fondurile disponibilizate pentru construcția unui corp nou de clădire în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență, astfel încât să mărim capacitatea existentă cu un număr de aproximativ 200 de paturi. Totodată se fac demersuri pentru obținerea unei finanțări de la Banca Mondială, astfel încât să putem extinde suprafața de desemnată Unității de Primiri Urgențe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web