Economic

Garda Forestiera Brasov la raport: in 2017 s-au împădurit terenuri forestiere cu o suprafață de 4.563 ha

Prefectul judeţului Braşov,Marian Rasaliu, a convocat astăzi, 20 februarie 2018, colegiul prefectural, având pe ordinea de zi următoarele subiecte:
1. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2017, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov.
2. Prezentarea raportului final al Comandamentului Judeţean pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2017 înființat prin Ordinul Prefectului nr.1138/2017 emis în baza Hotărârii Colegiului Prefectural nr.3/2017. – prezintă Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov.
3. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2017, Garda Forestieră Brașov.
4. Prezentarea raportului final al Comisiei Mixte pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale în legătură cu recoltarea, transportul, prelucrarea, comercializarea materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun înființat prin Ordinul Prefectului nr.1137/2017 emis în baza Hotărârii Colegiului Prefectural nr.4/2017. – prezintă Garda Forestieră Brașov.

Garda Forestieră Brașov exercită în domeniul silviculturii și în domeniul cinegetic, pe raza teritorială a județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu funcțiile corespunzătoare celor atribuite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în prezent Ministerul Apelor și Pădurilor.

Garda Forestieră Brașov are în competentă teritorială 1,064 milioane ha fond forestier, ceea ce reprezintă circa 16% din fondul forestier național.

Contrar datelor prezentate în mass-media, din anul 1990 până în prezent suprafața fondului forestier din cele 5 județe arondate a crescut de la 978,2 mii hectare la 1.064,3 ha ceea ce reprezintă o creștere medie de 8,80%. Contrar așteptărilor, ce mai mare creștere a suprafeței trenurilor incluse în fondul forestier național s-a înregistrat în județul Harghita unde suprafața terenurilor din fondul forestier național a crescut de la 231,2 mii ha în anul 1990 la 273,05 ha în anul 2017, adică cu 18,1%.

La nivelul Gărzii Forestiere Brașov pentru 97,67% din fondul forestier arondat sunt asigurate administrarea/serviciile silvice. La nivel național, din cele 9 gărzi forestiere care funcționează, Garda Forestieră Brașov are cea mai mică suprafață de fond forestier neadministrată.

Din punctul de vedere al structurii formelor de proprietate se menționează faptul că statul deține doar 22,5%.

Dintre cele mai importante realizări ale Gărzii Forestiere Brașov pe linia activității de implementare și avizare menționăm:

  • În cursul anului s-au împădurit terenuri forestiere cu o suprafață de 4.563 ha utilizându-se pentru plantare peste 22 milioane de puieți;
  • s-au finalizat lucrările de împădurire în perimetrele de ameliorare a unor terenuri în suprafață de 105,31 ha cu fonduri de la bugetul de stat;
  • pentru sprijinirea financiară a proprietarilor de păduri cu fonduri de la bugetul de stat s-au înaintat către Ministerul Apelor și Pădurilor 1918 documentații pentru asigurarea serviciilor silvice în cazul fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și 107 documentații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice.

Pe linia activității cinegetice au fost verificate peste 1.000 documentații de pagube produse de vânat culturilor agricole și animalelor domestice. Dintre acestea au fost aprobate 597 dosare cu o valoare de 1.447 mii lei. 87,6% din numărul acestora sunt pagube produse de urși și reprezintă 91,2% din valoare. Totodată se constată apariția unor specii atipice faunei României (castor și șacal).

Competența de intervenție în cazul pagubelor produse de urși aparține Ministerului Mediului.

Pentru diminuarea crizei lemnului de foc Garda Forestieră Brașov  a inițiat și a obținut aprobarea Ministerului Apelor și Pădurilor în ceea ce privește valorificarea către populație a resturilor de exploatare, vreascurilor și uscăturilor.

În anul 2017 personalul cu atribuții de control pe linie de regim silvic din cadrul Gărzii Forestiere Brașov a desfășurat un număr de 2.081 acțiuni care au vizat, direct sau indirect, aspecte privind respectarea regimului silvic în ceea ce privește administrarea fondului forestier, valorificarea, comercializarea, proveniența și circulația materialelor lemnoase. S-au aplicat 475 amenzi contravenționale în valoare de 2.177 mii lei și s-au înaintat spre cercetare 56 de infracțiuni. Totodată au fost constatate tăieri ilegale de arbori cu un volum de 12.295 mc și s-a confiscat 4.957 mc material lemnos.

Cea mai importantă acțiune s-a desfășurat la Ocolul Silvic Sibiu unde s-a constatat un volum de 10.250 mc arbori tăiați ilegal cu o valoare de 1.000.000 euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web