De ultimă oră

Dezbatere publică pentru serviciile sociale de la nivelul Municipiului Brașov

 Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune

privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Brașov pe anul 2018

 Având în vedere prevederile :

– art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

– art. 112, alin (3), lit B din Legea asistenței sociale nr. 292/2001, prin care, administrațiile publice “în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local,(..)care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare”, Direcția de Servicii Sociale Brașov face public proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Brașov pe anul 2018. Documentația privind proiectul planului de actiune poate fi studiat, începând cu data de 22.12.2017 pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov (www.brasovcity.ro)- la secțiunea Primăria Brașov-Proiecte- Proiecte de hotârâre sau la sediul Direcției de Servicii Sociale Brașov, pe str. Panselelor nr. 23.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ pot fi transmise în scris pe adresa Direcției de Servicii Sociale Brașov, pe fax la numărul de telefon 0368464083 sau la adresa de e-mail: dssbv@yahoo.com până la data de 15.01.2018, ora 16.00.
Vă rugăm să specificați articolul/articolele din proiectul de hotărâre la care se referă propunerea dvs., menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web