InformațiiȘtiri

Ce vor discuta aleșii locali în ședința din 23 iunie 2017?

Vineri, 23 iunie 2017, orele 13.00, va avea loc o noua intalnire a alesilor locali.  Acestia vor dezbate nu mai putin de 51 de proiecte. Iata lista completa:

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 213/2017 pentru acordarea de premii pentru sportivii care au obţinut performanţa la acţiuni sportive naţionale oficiale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 440/2016 pentru aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime la consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. din locuinţe în spaţii cu altă destinaţie.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 59/2016 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de pază şi ordine publică de către Poliţia Locală Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 64/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Social „Adăpost de Noapte”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 378/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Social cu cazare „Centrul rezidenţial pentru persoane fără adăpost”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 66/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Social  “Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj, în anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Amenajare casa tropicală et.II – Construire acvarii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Amenajare casa tropicală et. II – Amenajare ţarc şi adăpost pentru zebre.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Amenajare casa tropicală et. II – Amenajare ţarc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Amenajare casa tropicală et. II – Execuţie dren perimetral.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Grădina Zoologică Braşov şi „Prietenii Grădinii Zoologice Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului de Dramaturgie Contemporană – ediţia a XXVIII – a la Braşov, în luna noiembrie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet – ediţia a XV-a, la Braşov, în perioada octombrie – noiembrie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 203/2013 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Operei Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Braşov şi Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov (A.B.M.E.E.) pentru derularea campaniei „Oscar, şarpele hoinar”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2016 privind constituirea Comisiei de circulaţie a Consiliului Local Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 214/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării publice supraetajate “Parcare Spitalul Militar Regina Maria”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 251/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea concursurilor de arhitectură.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în U.Z. – str. După Grădini Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţia de urbanism “P.U.D. –  Construire casă, str. Florilor nr. 14, Braşov”, aprobată cu H.C.L. nr. 371/23.07.2015, iniţiatori/beneficiari – Luncaşu Ioan şi Luncaşu Ecaterina.

 

 1. Proiect de hotărâre privind avizare documentaţie de urbanism “Modificare P.U.Z. – Regenerare urbană zona industrială Tractorul Braşov, aprobat cu H.C.L. nr. 737/2009 – faza 1”, Braşov, str. Turnului nr. 5, iniţiatori S.C. Immochan Imobiliare S.R.L. şi Immo Lodgia S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub 215/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului   donat de S.C. Tehnosting Echipamente S.R.L.

 

 1. Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF nr. 146769 Braşov, nr. cad. 146769.

 

 1. Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor înscrise în CF 146919 Braşov, nr. cad. 146919, CF 146907 Braşov, nr. cad. 146907, CF 146739 Braşov, nr. cad. 146739, CF 146438 Braşov, nr. cad. 146438.

 

 1. Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF nr. 146809 Braşov, nr. cad. 146809.

 

 1. Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF nr. 145353 Braşov, nr. cad. 145353.

 

 1. Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF nr. 145884 Braşov, nr. cad. 145884.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 35/2017 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în CF nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, CF nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, CF nr. 110862 Braşov, nr. cad. 6660, CF nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.

 

 1. Proiect de  hotărâre  privind  neexercitarea  dreptului  de  preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, deţinut de   C. Mi Casa S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 23, ap. 5, deţinut de Man Emanoel Geza – tată şi Man Emanoel Geza – fiu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie situat la etajul imobilului din Braşov, str. Olteţ, nr. 11.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare imobil situat în Braşov, Michael Weiss nr. 22.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi   realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare imobil situat în Braşov,                 Lungă nr. 1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare imobil situat în Braşov, Mureşenilor nr. 7.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, Cerbului nr. 14.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil teren situat în Braşov, Apolo f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare directă teren aferent construcţiei, situat în Braşov, str. Lânii nr. 41, către S.C. Ţara Bârsei S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Castanilor, tronson I.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Castanilor, tronson II.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, Bd. Victoriei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, pietonal Răcădău.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Dorului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în acţionariatul RATBV S.A. a UAT Prejmer.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Cooperare între Municipiul Braşov şi Asociaţia “Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov”.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web