Actualitate

Ce se va discuta in sedinta ordinara de maine de la Consiliul Judetean?

Consilierii judeteni se intalnesc maine in cadrul unei sedinte ordinare.

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov – ședința ordinară din 22 martie 2018, ora 12:00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28.02.2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 09.03.2018.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 01.09.2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr. Constantinescu Constanţa Lucia, pentru cota de ˝ din cabinetul medical stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, până la data de 01.09.2018.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr.Roşianu Carmen Nina, pentru cabinetul medical stomatologic nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, până la data de 01.09.2018.
 7. Proiect de hotărâre privind întabularea unei parcele de teren înscrisă în CF nr. 152055 Brașov, în suprafață de 4951 mp, în domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
 8. Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către SC CONSILPREST SRL a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Coşbuc nr.2.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietate privată a Judeţului Braşov, precum şi aprobarea caietului de sarcini.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, din regiunea Sibiu-Braşov, în perioada 2014-2020”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“.
 13. Proiect de hotărâre privind completarea Anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea nr.11/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, începând cu data de 1.01.2018.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a denumirii instituției din Muzeul Casa Mureșenilor Brașov în Casa Mureșenilor – Muzeul Imnului Național.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web