BrasovInformații

Ce proiecte vor fi dezbatute miercuri de consilierii locali?

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că  şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 25 aprilie 2018, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul proiect al ordinii de zi

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Brasov, pe anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 70/2016 privind înfiinţarea Serviciului Public Local Salvamont.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 207/2016 republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local Salvamont.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă ce urmează a fi utilizate de către Direcţia Fiscală Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 285/2016 privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Direcţiei de Servicii Sociale Braşov în Direcţia de Asistenţă Socială Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 469/31.10.2016, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local  de Termoficare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 189/26 mai 2016 privind aprobarea dizolvării şi lichidării simultane a S.C. SUPERSCHI BRAŞOV SRL.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Amenajare Planetariu Grădina Zoologică Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Asigurare protecţie perimetrală Grădina Zoologică Braşov“.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii „Arlechino – Caravana poveştilor” – ediţia a IV-a, în perioada 28 mai – 3 iunie 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în data de 26.04.2018 a concursului naţional cu tematică de protecţie civilă “Cu viaţa mea apăr viaţa“ destinat elevilor din instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind “P.U.D. – Construire locuinţă individuală, copertină şi împrejmuire”, în Braşov, str. Augustin Tătaru fn.

 

 1. Proiect de hotărâre privind “P.U.D. Construire imobile locuinţe colective şi creare drum de acces”, în Braşov, str. Horia nr. 53.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub 459/16 martie 2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Varodi Elena – Str. Lânii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1.385/22 martie 2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Şipoş Stefan – Lânii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 130194 Braşov, nr. cad. 130194 – Izvorului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 100855 Braşov, nr. cad. 1547, nr. top. 10993/32/1/1/5 – Luminişului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri:
  1. cota de 54/4.210 din terenul înscris în CF nr.110862 Braşov, nr. cad. 6660;
  2. cota de 18/1.431 din terenul înscris în CF nr.110874 Brasov, nr. cad. 6659;
  3. cota de 9/706 din terenul înscris în CF nr.110860 Braşov, nr. cad. 110860;
  4. cota de 53/4.168 din terenul înscris în CF nr.110865 Braşov, nr. cad. 6658 – Aleea Adrian Păunescu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 151850 Braşov, nr. cad. 151850 – Baciului fn (Str.Luncii).

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 149756 Braşov, nr. cad. 149756 şi a terenului înscris în CF 149757 Braşov, nr. cad. 149757 – Plaiului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 150057 Braşov, nr. cad. 150057 şi a terenului  înscris în CF 150035 Braşov, nr. cad. 150035 – Dihamului – Plugarilor.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 149692 Braşov, nr. cad. 149692 şi a terenului înscris în CF 149330 Braşov, nr. cad. 149330 – Dihamului – Plugarilor.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 702/10000 din terenul înscris în CF 106475 Braşov, nr. cad. 499, nr. top. 9982/3/2/1/1/1/1/1 – Baciului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 731/10000 din terenul înscris în CF 106475 Braşov, nr. cad. 499, nr. top. 9982/3/2/1/1/1/1/1 – Baciului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri:
  1. cota de 54/4168 din terenul înscris în CF nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658;
  2. cota de 38/2862 din terenul înscris în CF nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659;
  3. cota de 110/8420 din terenul înscris în CF nr. 110862 Brasov, nr. cad. 6660;
  4. cota de 18/1412 din terenul înscris în CF nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860 Aleea Adrian Păunescu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 145904 Braşov, nr. cad. 145904 şi a terenului înscris în CF 145916 Braşov, nr. cad. 145916 – Liviu Rebreanu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 112683 Braşov, nr. cad. 112683 – I. C. Brătianu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 121229 Braşov, nr. cad. 121229 – Bârsei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 145893 Braşov, nr. cad. 145893 – Nicolae Labiş.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 146065 Braşov, nr. cad. 146065 şi a terenului înscris în CF 146113 Braşov, nr. ad. 146113 – str. Nicolae Labiş.

 

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. 148/21.03.2018 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF 101822 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4).

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 5, ap.12, deţinut de NANU COSTICĂ CIPRIAN şi NANU ANA DANIELA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov str. Nicolae Bălcescu nr. 51, ap. 3, deţinut de RADU MIRCEA DAN.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 3, ap. 4, deţinut de FREUD JONATHAN şi FREUD ACHSA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov str. Poarta Schei nr. 11, ap. 5, 6 şi 9 deţinute de HAMZEA PAUL DAN şi HAMZEA LIDIA ANINA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind, neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 48, ap. 7, deţinut de FENECHIU ADINA CONSTANTINA şi DARIE ALEXANDRU ARON.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 48, ap. 13, deţinut de FENECHIU ADINA CONSTANTINA.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. Supraînălţare corp anexă, spaţii tehnice cu 3 nivele camere angajaţi” în Braşov, str. Valea Dragă nr. 2, iniţiat de S.C. ANA HOTELS S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.Z. Locuinţe şi funcţiuni complementare, zona str. Poienelor – str. Carpaţilor Braşov”, iniţiat de S.C. DEDOM S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. Bloc de locuinţe cu parter comercial S+P+6E, împrejmuire teren şi organizare de şantier”, în Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 71-73, iniţiat de S.C. DE MAR SPECIAL S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra sălii de sport, situată în Braşov, str. Zizinului nr. 144, exercitat de către Direcţia de Tineret şi Sport Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului şi duratei în vederea încheierii unui contract de închiriere spaţiu tehnic din cadrul Parcării publice Poiana Mică Braşov, către operatorul de telefonie mobilă RCS-RDS.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale aferente finanţării executării lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de  locuinţe, conform O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a anexelor acestuia pentru încheierea unui contract de concesiune cu o durată de 5 ani pentru prestarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare controlată a deşeurilor provenite de la persoanele fizice şi juridice din municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare aferente Apart Hotel situat în  Braşov, str. Lungă nr. 20, către S.C. BELDI  TIME CONSTRUCT S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare aferente Pensiunii Casa Clementina situat în Braşov, str. Dobrogeanu Gherea nr. 35, către S.C. ITEHASER TRANSILVANIA S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea Permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (subapartamentarea) imobilului  situat în Braşov,  Alexandru Vlahuţă nr. 59.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Fundăturii nr. 2 identificat cu nr. cadastral 109172-C1 pe unităţi individuale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Fundăturii nr. 2 identificat cu nr. cadastral 109201-C1 pe unităţi individuale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Fântâniţei f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 128.

 

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28 către S.C. Altius S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Republicii nr. 49, ap. 6, către Dragoescu Gavriel şi Dragoescu Elena.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov imobilului situat în Braşov, bd. Gării-tronson 2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului  de administrare asupra unui  imobil situat în Braşov, str. Michael Weiss nr. 31.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementare situaţie juridică a unui imobil situat în Braşov, Calea Făgăraşului f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, în condiţiile legii, de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie pentru S.C. RATBV S.A.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web