Politic-Administrativ

Ce proiecte vor fi dezbatute maine de consilierii judeteni?

Maine consilierii judeteni se intalnesc, incepand cu ora 12, in cadrul unei sedinte ordinare.  14 proiecte se afla pe ordinea de zi.

 

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Județean Brașov – ședința ordinară din 15.12.2017

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2017, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării anticipate parțiale a creditului contractat de Judeţul Braşov de la Eximbank Braşov, prin Contractul de Credit nr.SBV -26 din data de 29.10.2007.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării anticipate a sumei de 22.624.496,26 lei reprezentând soldul finanţării rambursabile contractate de Judeţul Braşov de la Banca Comercială Braşov, prin Contractul de Credit nr.70005 din data de 25.01.2007.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.482/22.11.2017 privind aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 156 și radierea pozițiilor nr. 159, 160, 168 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1.
 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr.12, din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Poarta Schei , nr.5.
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr.7, din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Republicii, nr. 35.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.10235/2006 încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L. pentru cabinetul medical nr.5 din cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1 până la data de 31.03.2018.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Judeţul Braşov şi dr. Constantinescu Constanţa Lucia pentru cota de ˝ din cabinetul medical stomatologic nr.10 din cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1 până la data de 31.03.2018.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Judeţul Braşov şi dr. Roşianu Carmen Nina pentru cabinetul medical stomatologic nr.12 din cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1 până la data de 31.03.2018.
 12. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumei de 429.206,73 lei alocată Municipiului Codlea pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 123/09.03.2017
 13. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumei de 1.000.000 lei alocată Municipiului Brașov pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 123/09.03.2017
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
 15. Diverse

Propuneri Plen

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr I.A. Sbârcea” Braşov.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr I.A. Sbârcea” Braşov.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov modificat.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri în bugetul județului Brașov pentru anul 2017.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Raportului de analiză a activităţii de apărare împotriva incendiilor, organizată şi desfăşurată la nivelul Consiliului Judeţean Braşov în semestrul II 2017”.
 8. Proiect de hotărâre privind emiterea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate special, pentru SC Transbus SA.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural REDUTA Braşov.
 10. Proiect de hotarare privind stabilirea unor atributii in domeniul administrativ-financiar pentru doamna Buna Iolanda, numita prin detasare in interesul invatamantului in functia de director la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bradet Sacele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web