Economic

Ce proiecte vor dezbate in sedinta de maine consilierii judeteni?

Joi, 28 iunie 2018, începând cu ora 10:00, la sala 120 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov. Iata proiectele ce vor fi dezbatute:

 

1    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.05.2018.
2    Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov.
3    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.
4    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.
5    Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de medic șef – Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II – Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
6    Proiect de hătărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. 
7    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
8    Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str. Piaţa Sfatului, nr.10, et.1, înscrise în C.F. nr. 146947–C1-U3 Braşov, nr. top.5251/1/VI.
9    Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu în vederea semnării actului adițional nr. 4 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”.
10    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 7.272 mp, înscris în C.F. nr. 100730 Victoria, nr. cad 100730, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov și aprobarea dării în administrare către D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea construirii unor case de tip familial, prin POR 2014-2020.
11    Proiect de hotărâre privind privind darea în administrare a imobilului-construcții, înscris în C.F. nr. 101416 Brașov cu nr. top. 6696, 6697, situat în municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 către Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov”, pe o perioadă de 10 ani.
12    Proiect de hotărâre privind însusirea procesului-verbal de negociere finală și a draftului de contract de vânzare-cumpărare având ca obiect cumpărarea bunurilor imobile (terenuri) pe care este edificat sediul D.G.A.S.P.C. Brașov și Filiala Bibliotecii Județene George Baritiu Brasov.
13    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” Braşov.
14    Proiect de hotărâre aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Budila.
15    Proiect de hotărâre aprobarea contractării proiectului „Thematic Trail Trigger” – ThreeT (Inițierea unor trasee tematice), în cadrul Programului de finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3”. 
16    Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat în vederea implementării proiectului ”Cel mai bun șef ești tu. Devino antrepenor”.
17    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov.
18    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Judetului Brasov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017
19    Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii și a regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului. 
20    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov
21    Diverse, informări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web