Brasov

Ce proiecte vor dezbate consilierii locali in sedinta ordinara din data de 28 iunie 2018?

Joi28 iunie 2018ora 12:00, in sala de ședințe a Consiliului va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov. Pe ordinea de zi se vor afla o informare, două rapoarte și 64 de proiecte, după cum urmează:

 1. Informare privind activitatea societăţii comerciale S.C. RIAL S.R.L. Braşov pe anul 2017.
 2. Raportul anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2017.
 3. Raportul anual privind activitatea S.C. RATBV S.A. Braşov pe anul 2017.
 4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Pătraşcu Lucian, ca urmare a demisiei.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2016, privind numărul membrilor şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 5 iunie 2016, republicată.
 6. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274 din 23.06.2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – iunie 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 7 din 26.01.2018 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2017 – 2018 – semestrul II.
 10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 28.05.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Centru de informare cetăţeni şi arhivă”, republicată.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a autoutilitarei Dacia Pick Up cu număr de înmatriculare BV 40 PMB de la Direcţia de Asistenţă Socială Braşov către Primăria Comunei Prejmer, jud. Braşov.
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime la consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul din dotarea Operei Brasov.
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al  Municipiului Braşov handbalistei – doamnei Irene Oancea.
 15. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei “Axa de dezvoltare Braşov – Bucureşti – Constanţa.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă şi asistenţă în vederea măsurării performanţei, a identificării, verificării şi măsurării indicatorilor cheie de performanţă precum şi a identificării unor modalităţi de stabilire a componentei variabile.
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 27/2017 privind desemnarea reprezentanţilor unităţii administrativ teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., republicată.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 28/2017, privind desemnarea reprezentanţilor unităţii administrativ teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. TETKRON S.R.L.
 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului şi duratei în vederea încheierii unui contract de închiriere spaţiu tehnic din cadrul Parcării publice Poiana Mică Braşov, către operatorul de telefonie mobilă TELEKOM.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire Sală Sport Şcoala Gimnazială nr. 2”.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire Sală Sport Şcoala Gimnazială nr. 4”.
 22. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Bloc de locuinţe cu parter comercial, B-dul 15 Noiembrie nr. 71 – 73 Braşov”, beneficiar S.C. De Mar Special S.R.L.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.Z. – Construire clădire multifuncţională, spaţii birouri, spaţii comerciale şi spaţii de locuit – apartamente, str. Lungă nr. 200 Braşov”, beneficiari Bendei Ioan şi Bendei Maria.
 24. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “Întocmire P.U.Z. – Zona: Bulevardul Alexandru Vlahuţă, str. Toamnei, str. Hărmanului, str. Zizinului, str. Brânduşelor – Braşov”, beneficiari: Braşov Imobiliara S.R.L., S.C. Masterange Imobiliare S.R.L., Pegasus Real Estate S.R.L.
 25. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1352/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Şeicanu Dan şi Şeicanu Gabriela-Anca.
 26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152888 Braşov, nr. cad. 152888.
 27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152039 Braşov, nr. cad. 152039.
 28. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2.
 29. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153237 Braşov, nr. cad. 153237 şi a terenului înscris în C.F. nr. 153225 Braşov, nr. cad. 153225.
 30. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152341 Braşov, nr. cad. 152341.
 31. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152476 Braşov, nr. cad. 152476.
 32. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 133068 Braşov, nr. cad. 133068.
 33. Proiect de hotărâre  privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 136584 Braşov, nr. cad. 136584, nr. top. 9472/7/4/4.
 34. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 10, deţinut de S.C. DICON COMPANY S.R.L.
 35. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 28, ap. 3, deţinut de PÎRNUŢĂ STELIAN şi PÎRNUŢĂ FLORINA.
 36. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 4, ap. 1, deţinut de ROTH GERHARD.
 37. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 10, ap. 6, deţinut de ŢEŢU DAN RALPH.
 38. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Braşov, prin Consiliul Local Braşov, a imobilului situat în str. Gospodarilor nr. 9, cu destinaţia “dispensar medical” şi aprobarea prelungirii contractului de concesiune a cabinetului medical al d-nei dr. Vlad Valeria.
 39. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Renovare imobil existent prin extindere şi mansardare, schimbare de destinaţie parter în spaţiu comercial, construcţie locuinţă nouă”, iniţiat de Ţenea Georgiana Dana şi Mihai.
 40. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Centrul Regional de Prevenire şi Consiliere Antidrog Braşov a spaţiilor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64.
 41. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov (Extindere Colegiul Naţional Dr. I. Meşotă, Amenajare zona turistică Poiana Braşov, extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public).
 42. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 206 din 25.04.2018, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a următoarelor cote din terenuri: cota de 54/4168  din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Braşov, nr. cad. 6658; cota de 38/2862 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659; cota de 110/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brasov, nr. cad. 6660; cota de 18/1412 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860.
 43. Proiect  de hotărâre privind  dezlipire UI imobil situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu  nr. 24.
 44. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Molidului f.n.
 45. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. A. I. Cuza nr. 35, către Dustinta Ioan.
 46. Proiect de hotărâre privind împuternicirea S.C. RIAL S.R.L. de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor cu destinaţia de locuinţe şi a spaţiilor cu altă destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov.
 47. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Plugarilor – Tronson 1.
 48. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Plugarilor – Tronson II.
 49. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Plugarilor – Tronson III.
 50. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Plugarilor – Tronson 4.
 51. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Mihail Kogălniceanu.
 52. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Hărmanului – tronson I.
 53. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Hărmanului – tronson 2.
 54. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Hărmanului – tronson III.
 55. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Dimitrie Anghel.
 56. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului B-dul Muncii.
 57. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Piaţa Teatrului.
 58. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului B-dul Alexandru Vlahuţă.
 59. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului B-dul Gării.
 60. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului B-dul Valea Cetăţii.
 61. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Drezinei nr. 2.
 62. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Agrişelor nr. 10.
 63. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Calea Bucureşti nr. 75.
 64. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. De Mijloc nr. 41.
 65. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Vasile Alecsandri.
 66. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov str. Aleea Constelaţiei f.n.
 67. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web