Brasov

Ce proiecte vor dezbate consilierii judeteni in sedinta ordinara de maine?

Joi26 aprilie 2018, ora 13:00, in sala 120 va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Braşov.  16 proiecte se afla pe ordinea de zi.

 

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov – şedinţa ordinară din 26 aprilie, ora 13:00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16.04.2018.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2018 a bugetului Județului Brașov.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017.
 5. Proiect de hotărâre privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al UAT Judeţul Braşov.
 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr.115.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017, precum şi repartizarea profitului net pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Dalmaco Prod Impex S.R.L.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Mecena S.R.L.
 10. Proiect de hotărâre privind instituirea restricţiei totale de circulaţie pe podul peste râul Olt, situat pe DJ 104K, între localităţile Comăna de Jos şi Crihalma.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietate privată a Judeţului Braşov, precum şi aprobarea caietului de sarcini.
 12. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile (construcții și teren aferent) în care funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov – sediu și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, 10 ambulanţe, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov.
 14. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcţiei vacante de conducere de şef Laborator Radiologie şi imagistică medicală, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate şi a indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiilor salvamont.
 17. Diverse

Propuneri Plen

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017.
 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în Municipiul Făgăraș, str. Mihai Viteazul, nr. 2, județul Brașov.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web