Politic-Administrativ

Cancescu trimis in judecata intr-un nou dosar

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 198/VIII/3 din 28 februarie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată,

 

sub control judiciar, a inculpatilor:

 

CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN, la data faptei președinte al Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

CIRICA EMIL, la data faptei director al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (D.I.U.A.T.) din cadrul Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

 

și în stare de libertate a inculpaților:

 

MARTIN VIRGINIA, la data faptei director general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Braşov, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

– abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 fapte),

– luare de mită,

 

LUCA MARIA CODRUȚA, la data faptei director general adjunct economic al D.G.A.S.P.C. Brașov și persoană însărcinată cu aplicarea vizei de control financiar preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

 

DALEA CLAUDIU, la data faptelor șef al Serviciului Achiziții Publice, Contractare Servicii Sociale, Tehnic și Patrimoniu din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

 

MARTIN ROMEO MIRCEA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită,

 

MATEI GAVRIL, consilier județean la data săvârșirii faptelor și administrator de fapt al SC Licofrig SRL și SC Frigomat SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

– dare de mită,

 

GRAMA LUCIA CRISTINA, la data faptelor administrator de drept al SC Licofrig SRL,  sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

– dare de mită,

 

SC LICOFRIG SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

– dare de mită,

 

SC FRIGOMAT SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

 

SC POLIA COM SRL, sub aspectul săvârşirii a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

 

        În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iulie 2012 – martie 2013, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, având calitatea de președinte a Consiliului Județean Brașov și de ordonator principal de credite, în înțelegere cu inculpatul Matei Gavril, la data faptelor consilier județean, cu încălcarea prevederilor legale, l-a determinat pe directorul general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Brașov, inculpata Martin Virginia, fie direct, fie prin intermediul directorului D.I.U.A.T. Emil Cirica, să solicite Consiliului Județean Brașov suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției publice (prin mai multe adrese emise în perioada iulie- decembrie 2012), astfel încât să fie achiziționate mai multe produse și lucrări prestabilite la valori nejustificat de mari sau care nu erau necesare instituției, iar achizițiile să fie fracționate pentru a se recurge la proceduri de achiziție directă.

Demersul președintelui CJ Brașov, sprijinit de directorul economic Popescu Aurelia și de directorul D.I.U.A.T. Emil Cirica, a avut în vedere interesele economice ale lui Matei Gavril, în dauna DGASPC Brașov, prin direcționarea unor sume importante de bani din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției publice, pentru achiziționarea unor produse și lucrări de la SC Licofrig SRL, fie direct, fie indirect prin intermediul SC Frigomat SRL (ambele societăți fiind controlate de inculpatul Matei Gavril).

În baza adreselor respective, au fost întocmite formal mai multe referate, de către D.I.U.A.T. – Serviciul Investiții, Achiziții Publice al Consiliului Județean Brașov. Aceste referate au fost semnate de directorul economic Popescu Aurelia și directorul D.I.U.A.T., Emil Cirica, fiind folosite la inițierea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Brașov pentru majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Brașov pe anul 2012. Ulterior, hotărârile au fost adoptate cu susținere din partea inculpatului Căncescu Aristotel Adrian în plenul Consiliului Județean Brașov (HCJ nr. 28/12.07.2012, HCJ nr. 89/11.09.2012).

În final, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a emis dispoziții prin care, prin rectificare, bugetul D.G.A.S.P.C. Brașov a fost majorat cu suma totală de 1.115.000 lei.

Cu acești bani au fost cumpărate produse și servicii de la societățile SC Licofrig SRL și SC Frigomat SRL.

În același context, o parte din documentele respective au fost întocmite și semnate  de inculpații Luca Maria Codruța și Dalea Claudiu.

Totodată, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, pentru a putea dispune în mod discreționar de bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, a dispus ca Direcția Economică să întocmească un referat prin care se propunea, în mod nelegal, împuternicirea sa, în calitate de ordonator principal de credite, de a emite dispoziții în vedere rectificării bugetului de venituri și cheltuieli. Referatul a fost folosit la inițierea unui nou proiect de hotărâre a consiliului județean, adoptat ulterior, cu susținere din partea lui Căncescu Aristotel Adrian (HCJ 103/29.10.2012). Hotărârea a stat la baza unei dispoziții de rectificare emisă in luna decembrie 2012.

Astfel, în urma hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor menționate prin care s-a suplimentat bugetul de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Brașov, Căncescu Aristotel Adrian a determinat, fie direct, fie indirect, prin intermediul directorului D.I.U.A.T. Emil Cirica și cu sprijinul consilierului județean Matei Gavril, pe directorul general Martin Virginia, și, implicit, pe angajații din subordinea acesteia, care aveau atribuții în domeniul achizițiilor publice și angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor din fonduri publice, să achiziționeze de la cele două societăți, controlate de consilierul județean Matei Gavril, produse și lucrări supraevaluate sau care nu erau justificate ori necesare instituției publice, în cadrul a 35 de proceduri de achiziție directă. Valoarea unora dintre produse și lucrări a fost fracționată în mod nelegal pentru a se aplica procedura achiziției directe. Mai mult, banii au fost plătiți, deși unele dintre aceste produse și lucrări nu erau livrate sau executate la data efectuării plății.

Valoarea prejudiciului produs D.G.A.S.P.C. Brașov, prin realizarea în mod nelegal a acestor achiziții, s-a stabilit la suma de 382.223 lei.  Acesta reprezintă diferența între valoarea produselor achiziționate de cele două firme și valoarea la care au fost revândute  D.G.A.S.P.C. Brașov sau chiar valoarea întreagă a produselor care nu erau necesare sau justificate (aparate de aer condiționat, vitrine frigorifice, lucrări de întreținere și reparați centrale termice, etc.), precum și vătămarea intereselor legale  ale instituției publice, respectiv în privarea autorității contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selecționate într-un mediu concurențial.

În cursul lunii ianuarie 2013, în schimbul încălcării atribuţiilor de serviciu, inculpata Martin Virginia, director general al D.G.A.S.P.C. Braşov, a primit de la Matei Gavril, cu sprijinul inculpatei Grama Lucia, un autovehicul marca BMW X3, în valoare de 15.388,40 euro, proprietatea societăţii favorizate SC LICOFRIG SRL.

Pentru a ascunde folosul, la data de 4 martie 2013, SC LICOFRIG SRL Săcele a întocmit o factură și o chitanță care consemnează, în mod nereal, că autovehiculul marca BMW X 3 i-a fost vândut soţului inculpatei,  Martin Romeo Mircea, la un preţ de 43.573 lei, bani ce ar fi fost plătiți societății respective.

În cursul anului 2010, pe fondul unei înțelegeri infracționale între inculpata Martin Virginia și asociatul unic al SC Polia Com SRL, a fost încheiat, cu încălcarea prevederilor legale, un contract (prelungit de trei ori) prin care D.G.A.S.P.C. Brașov a închiriat un spațiu pe care societatea îl deținea în orașul Săcele, cu destinația de arhivă.

Această conduită a avut ca rezultat obținerea unui folos necuvenit în patrimoniul SC Polia Com SRL și totodată un prejudiciu în valoare de 120.200,74 lei, reprezentând contravaloarea chiriei achitată de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pe durata derulării contractului de închiriere, în condițiile în care instituția publică deținea spații proprii pentru a-și organiza arhiva.

În perioada august 2011 – februarie  2013, inculpata Martin Virginia în calitate de director general al D.G.A.S.P.C. Brașov și ordonator de credite, cu eludarea  dispozițiilor legale, a dispus întocmirea  mai multor acte (adrese, referate, proiecte de angajamente legale,  angajamente legale, ordonanțări de plată, ordine de plată etc.),  pe care le-a semnat în cadrul  a 13 proceduri trucate de achiziție directă a unor produse de la aceeași firmă, SC Polia Com SRL.

De această dată, folosul necuvenit obținut de către firma respectivă, corelativ cu producerea unui  prejudiciu în dauna  D.G.A.S.P.C. în același cuantum, a fost de 254.741 lei, reprezentând diferența între valoarea produselor achiziționate de inculpata SC Polia Com SRL și valoarea la care au fost revândute D.G.A.S.P.C. Brașov, precum și o vătămare a intereselor legale  ale instituției publice, respectiv în privarea autorității contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selecționate într-un mediu concurențial.

 

D.G.A.S.P.C. Brașov s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 688.346,72 lei reprezentând daune materiale, solicitând totodată plata dobânzii legale penalizatoare de la data constituirii ca parte civilă și până la plata efectivă a sumei.

 

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Căncescu Aristotel Adrian, Cirica Emil, Martin Virginia, Grama Lucia Cristina, Matei Gavril, SC Licofrig SRL, SC Frigomat SRL, Luca Maria Codruţa, Dalea Claudiu Eugen și SC Polia Com SRL și altor persoane.

 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Brașov, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

 

Anterior, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a mai fost trimis în judecată în alte cinci cauze, vezi comunicatele nr. 1822/VIII/3 din 17 decembrie 2014, nr. 1340/VIII/3 din 3 noiembrie 2016, nr. 1500/VIII/3 din 15 decembrie 2016,  nr. 334/VIII/3 din 05 aprilie 2017 și nr. 622/VIII/3 din 21 iunie 2017.

 

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web