Brasov

Bugetul de la Metrom și Carfil, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Brașov

Consiliul Judeţean Braşov se va întruni miercuri, 31 martie, de la ora 11:00, în şedinţă ordinară realizată în regim de videoconferinţă.

Proiectul ordinii de zi poate fi consultat aici: http://erp.judbrasov.ro/TiparireMaterialePlen.php?hide=diverse&fbclid=IwAR3jl4oa-2JxfsBUUBa_JrT5Uj3dEsmCBzNhtM3SyVFe2NTQ4YY9YCJ_mXA

Şedinţa va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a CJ Braşov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 februarie 2021.(Pentru avize toate comisiile)
2    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bucur Ioan Codruț, ca urmare a demisiei.(Pentru avizare C5)
3    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Metrom Industrial Parc SA pe anul 2021.(Pentru avizare C1,C3)
4    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Carfil Industrial Parc SA pe anul 2021.(Pentru avizare C1,C3)
5    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.(Pentru avizeare C1, C5)
6    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.38, pct.29 și pct.30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C5)
7    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.(Pentru avizare C1,C4)
8    Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Municipiul Brașov și Județul Brașov în vederea realizării obiectivului de investiții “Spitalul Regional de Urgență Brașov”.(Pentru avizare C6, C7)
9    Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Municipiul Brașov și Județul Brașov pentru realizarea proiectului: “Spital Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Brașov”.(Pentru avizare C6,C7)
10    Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura DGASPC Brașov.(Pentru avizare C5, C7)
11    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la implementarea Proiectului “PAL Community – Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”. (Pentru avizare C6,C7)
12    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la demararea la nivelul Județului Brașov a unui proiect pilot privind operaționalizarea unui program local de informare și suport pentru mamele aflate în depresie și anxietate perinatală (pre și post natală).(Pentru avizare C6, C7)
13    Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 248/31.07.2020 privind aprobarea iniţierii procedurii de desfiinţare a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Brașov prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.(Pentru avizare C5, C7)
14    Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului /examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție- Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. (Pentru avizare C7)
15    Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de Șef Laborator – Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. (Pentru avizare C7)
16    Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.8/19.03.2021 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.(Pentru avizare C4, C5)
17    Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Municipiul Brașov str. Stejerișului – Calea Poienii f.n.(Pentru avizare C7)
18    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.14.(Pentru avizare C2)
19    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 54, județul Brașov (Pentru avizare C2)
20    Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii imobilului teren în suprafață de 741mp, situat în Orașul Victoria, str. Stadionului nr.22, înscris în C.F. nr.100879 în domeniul public al Județului Brașov.(Pentru avizare C1, C3, C5)
21    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 349/29.08.2019.(Pentru avizare C3, C5)
22    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 și art.2 din HCJ nr.144/2019 privind includerea în domeniul public al Județului Brașov a imobilului cu destinația “Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet.(Pentru avizare C3,C5)
23    Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Toamnei nr.8.(Pentru avizare C3,C5)
24    Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Scheilor nr.23.(Pentru avizare C3,C5)
25    Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Săcele str. Barajului nr.84, aflat în domeniul public al Județului Brașov către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Brădet”.(Pentru avizare C3,C5)
26    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov, în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș a imobilului tronson de drum cu podul inclus în traseul de drum situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp.(Pentru avizare C3,C5)
27    Proiect de hotărâre privind declararea de interes județean și atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr.26B.(Pentru avizare C3,C4,C5)
28    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Brașov în domeniul public al Județului Brașov a unor imobile.(Pentru avizare C3,C5)
29    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării ultimei înscrieri din C.F. nr. 166891 Brașov, C.F. nr. 166892 Brașov și C.F. nr. 166894 Brașov și revenirea la situația anterioară înscrisă în cartea funciară, pentru imobilul situat în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov.(Pentru avizare C5)
30    Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei de folosință gratuită cu o perioadă de 2 ani a spațiilor situate în imobilul din Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23, pentru desfășurarea activității de către Clubul Sportiv “Țara Bârsei 2011” Brașov.(Pentru avizare C3,C5)
31    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru.(Pentru avizare C1)
32    Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021 și actualizarea listei privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021.(Pentru avizare C1,C5)
33    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților și Județul Brașov. (Pentru avizare C5, C6)
34    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația pentru Parteneriat Comunitar și Județul Brașov.(Pentru avizare C5,C6,C7)
35    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația Clusterul Comunitar de Economie Socială – ACCES și Județul Brașov.(pentru avizare C5,C6)
36    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) și Județul Brașov.(Pentru avizare C5,C6)
37    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “dotări și execuție lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea serviciilor de navigație aeriană” pentru Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav. (Pentru avizare C1, C6)
38    Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov str. George Coșbuc nr.2.(Pentru avizare C1,C3,C5,C6)
39    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere specifice comitetului director, de director financiar contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor.(Pentru avizare C7)
40    Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Brașov.(Pentru avizare C5)
41    Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.(Pentru avizare C3,C5)
42    Proiect de hotărâre privind propunerea unor candidați la funcția de administratori provizorii la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. până la finalizarea procedurii de selecție.(Pentru avizare C3,C5)
43    Informare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov asupra nivelului de asigurare a securității civice a comunității din județul Brașov pe anul 2020.(Nu necesita aviz și vot)
44    Diverse
Propuneri Plen
1    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociaţia de Ecoturism din România şi Judeţul Braşov şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al parteneriatului pentru dezvoltare locală (PDL) de la nivelul Judeţului Braşov (Pentru avizare C5,C6)
2    Proiect de hotărâreaprobarea inlocuirea anexei de la art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.63/28.02.2018 privind aprobarea contractării şi garantării unor finanţări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei (Pentru avizare C1)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web