Sibiu - Alba - Covasna - Târgu Mureș

Alege să fii salvator! Mai ai la dispoziție 34 de zile

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru“ al judeţului Sibiu recrutează candidaţi, bărbaţi, pentru participarea la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu“ Boldeşti – sesiunea              ianuarie 2018,  până în acest moment fiind recrutați un număr de șapte candidați.

Pentru cei care doresc să devină pompieri și să aibă un loc de muncă stabil, au mai rămas 34 de zile până la termenul limită de  înscriere la școala de subofițeri.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru“ al judeţului Sibiu, până la data de 5 decembrie 2017, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00-16.00.

În această sesiune sunt disponibile 300 de locuri pentru subofițeri și maiștri militari (din care două locuri pentru romi), iar durata studiilor postliceale este de 1 an.

Avantajele celor care urmează o școală de pompieri:

  • şcolarizare gratuită;
  • cazare şi masă gratuite pe timpul şcolii;
  • angajare după absolvirea studiilor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  • obţinerea permisului de conducere categoriile ,,B” şi ,,C”;
  • obţinerea certificatului pentru ocupaţia de paramedic.

 

   Condiții ce trebuie îndeplinite pentru înscrierea la concurs:

Pentru a participa la concursul de admitere, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs, să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive diciplinare în ultimii 7 ani, să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere.

De asemenea, candidații trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,70 metri şi să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară sau să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Etapele de selecție sunt următoarele:

Etapa I : examinarea medicală și evaluarea psihologică.

Etapa a II-a: contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice și

proba de verificare a cunoştinţelor.

Informații suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul ISU Sibiu, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00–16.00, sau accesând site-ul www.isusibiu.ro.

Alte informații privind graficul admiterii,  datele de prezentare, etapele şi probele  de  concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresa web a şcolii de subofiţeri „www.scoaladepompieri.ro”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web