Brasov

Agenția Metropolitana Brașov ”plantează idei pentru viitor”

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov anunță începerea implementării proiectului “Plantăm idei pentru viitor“, finanțat de către Fundația pentru Parteneriat și MOL România prin programul Spații Verzi, componenta Spații Verzi Urbane.

Proiectul se va desfășura în parteneriat cu Școala gimnazială nr.5 și Primăria Brașov – Serviciul Amenajare zone de agrement, în perioada aprilie – august 2017 și are un buget de 6883 lei, din care 5490 lei sunt alocați de finanțator.

Prin proiectul propus, curtea interioară a Școlii gimnaziale nr. 5, amplasată în proximitatea centrului istoric al Brașovului și asfaltată în totalitate, urmează să fie amenajată astfel încât să existe o zonă verde cu arbori, arbuști și flori. Spațiul verde va atenua din efectele negative ale insulei de căldură și va adăuga o valoare estetică peisajului urban.

Obiectivele proiectului sunt reabilitarea curții corpului B al școlii pe baza principiilor mediu-protective, prin plantarea de specii de arbori, arbuști și flori specifice zonei și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire și protejare a mediului înconjurător în rândul a 250 de elevi din clasele pregătitoare, clasele a I-a și a V-a. Totodată, prin implementarea proiectului se are în vedere conştientizarea şi informarea celor 1000 de elevi din cadrul scolii gimnaziale nr.5 şi a cadrelor didactice privind importanţa păstrării stării de conservare a biodiversităţii urbane şi din ariile naturale ca elemente ale dezvoltării durabile.

Activitățile principale ale proiectului vor fi plantări și educație ecologică, workshop-uri – idei pentru favorizarea biodiversității în spații urbane, precum și excursii cu elevii în aria protejată Muntele Tâmpa.

 

Cum putem introduce mobilitatea independentă a copiilor în politicile regionale?

School Change este un proiect de cooperare regională, finantat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG EUROPE, care sprijină politicile de promovare a modurilor de transport ce respectă mediul și a comportamentelor alternative pentru mobilitatea copiilor la și de la școală.

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă orașele și regiunile europene este de a atinge un nivel ridicat al calității aerului, mai ales in spațiile urbane, unde volumul de trafic determină o creștere a nivelului de emisii de CO2.

Traficul școlar reprezintă aproximativ 15 % din traficul total la nivel urban şi cercetările din diferite țări ale Uniunii Europene arată că transportul copiilor la școală cu mașina personală  varianză de la 30 la 60 % în funcţie de ţară şi tipul unității de învățământ. Acest lucru demonstrează o problemă pentru procesul de tranziţie spre o economie cu emisii reduse de carbon, dar, de asemenea, o oportunitate pentru îmbunătăţirea şi realizarea unei mobilități școlare durabile.

School Chance – SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs –  este un proiect European, cofinanțat de Programul INTERREG EUROPE din European Regional Development Fund (ERDF), care se va derula în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2021.

Scopul acestui proiect este susținerea unor tipuri de transport mai curat și promovarea comportamentelor alternative în mobilitatea copiilor de la și către școală, precum și în întreaga comunitate școlară, incluzând profesorii, personalul școlii și familiile copiilor.

Poriectul  School Chance include 8 parteneri din 7 țări europene: municipalitatea din Girona (Spania), municipalitatea din Reggio Emilia (Italia), Austria Mobility Research FGM-AMOR (Austria), Guvernul Regional din Cataluña (Spania), Municipalitatea Utrecht (Olanda), Municipalitatea din Gävle (Suedia), Primăria din Gdansk (Polonia) și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov.

Prima parte a proiectului se va concentra pe învăţarea interregională: partenerii şi stakeholderii vor fi implicați într-un proces de învățare a bunelor practici locale pe o mobilitate durabilă prin vizite de studiu şi seminarii dedicate transferului acestora. La final, ei vor adopta și adapta bunele practici printr-un Plan de Acțiune Regională. Ultima parte a proiectului, ce se va derula în perioada 2020 – 2021 va fi dedicată implementării și monitorizării planurilor regionale de acțiune.

Prima intâlnire a grupului de lucru din proiect a fost găzduită de liderul de proiect, Municipalitatea din Girona, în luna februarie a acestui an. Următoarea întâlnire este programată la Gdansk, în luna octombrie.

 

Detalii despre proiect:

www.interregeurope.eu/schoolchance

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web