Politic-Administrativ

Actualizarea tarifelor aplicabile pentru colectarea deșeurilor în municipiul Brașov

Compania BRAI CATA SRL, în calitate de operator de salubritate autorizat pe raza administrativ teritorială a municipiului Brașov, pentru serviciul de colectare separata a deșeurilor de la persoane fizice, instituții publice și agenți economici, este în permanență alături de comunitatea locala și își dorește să îmbunătățească calitatea serviciilor oferite.

În situația socială și economică actuală, a noilor prevederi legislative din domeniul gestionarii deșeurilor, operatorul BRAI CATA SRL se vede nevoit să ia decizia de actualizare a tarifelor aplicabile serviciilor de colectare a deșeurilor în municipiul Brașov, în acord cu prevederile Ordinului 109/2006 Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C respectiv Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 actualizate, societatea BRAI CATA SRL are obligația legală de recuperare a costurilor furnizării și prestării serviciilor. Compania BRAI CATA SRL a luat în considerare toate posibilitățile în vederea limitării creșterii semnificative a tarifelor de salubritate, comparativ cu ceilalți furnizori de utilități publice din piață ( gaze naturale, energie electrică, alimentări apă) ce au operat majorări cu peste 30%, începând din octombrie 2021.

Această actualizare a tarifului este generată de aplicarea indicelui de inflație, actualizarea fiind aferenta perioadei octombrie 2019 – octombrie 2021, de creșterea salariului minim pe economie, aplicabil începând cu 01.01.2022 conform Hotărârea nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și de majorarea tarifului de depozitare a operatorului autorizat.

Tariful aplicabil pentru persoane fizice în Municipiul Brașov începând cu data de 01.01.2022 este de 14,18 lei fără TVA (de la 11.91 lei fata TVA) , rămânând astfel unul din cele mai scăzute tarife regiune, în condițiile în care autoritățile locale și BRAI CATA SRL fac eforturi pentru îmbunătățirea sistemului de colectare, prin utilizarea ecoinsulelor, a platformelor îngropate și a altor sisteme pilot ce încurajează creșterea cantităților de deșeuri reciclabile recuperate, inclusiv devierea de la eliminare prin depozitare.

Actualizarea tarifelor este înaintată de către Primăria Brașov spre analiză în ședința de Consiliu Local din data de 17.12.2021.

„Compania BRAI CATA SRL mulțumește anticipat partenerilor contractuali, populației și agenților economici, pentru înțelegerea necesitații actualizării tarifelor în vederea menținerii unui climat concurențial care să ofere prestarea unor servicii conforme ”, a declarat conducerea BRAI CATA SRL.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web