Economic

Absolvenții promoției 2018 au 60 de zile să solicite indemnizația de șomaj

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brasov reamintește absolvenților faptul că, pentru a beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului sau reședinței.

Absolvenții promotiei 2018, care se înscriu în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brasov, pot beneficia gratuit de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită, precum şi de facilităţi financiare sau indemnizaţie de şomaj.

Indemnizatia de somaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum este de 250 lei. Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii și se acordă o singură data, pentru fiecare formă de învățământ absolvită.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj. În cazul absolvenţilor de liceu promoţia 2018, cele 60 de zile încep a fi numărate din data de 26 mai, potrivit Ordinului nr. 3382/2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind structura anului şcolar 2017-2018, conform căruia ,,cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 25 mai 2018”. În situaţia în care unii tineri mai au corigenţe, şi nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, aceştia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă.

De asemenea, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie în cuantum de 1.500 de lei.

Depăşirea acestui termen de 60 de zile atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj. Pentru absolventii de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii liceului şi nu de la data susţinerii examenului de bacalaureat.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diploma sau un certificate de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Braşov din str. Lungă nr.1A, camera 14, şi la toate punctele de lucru din localităţile Făgăraş, Codlea, Rupea, Râşnov, Zărneşti şi Săcele, în a căror rază teritoriala îşi au domiciliu, pe baza următoarelor documente:

-BI/CI – copie şi original;

-Act de studii sau adeverinţă – copie şi original (în cazul absolvenţilor de liceu – certificat de absolvire);

-Adeverinţă medicală – cu menţiunea “Apt pentru muncă”, „Clinic sanatos” sau „Apt pentru munca cu eventuale restricţii medicale”;

-Dosar plic;

Programul de lucru pentru inregistarea dosarelor este de luni până joi între orele  08:00 – 16:00, vineri 08:00-14:00 la sediul AJOFM din Braşov iar la punctele de lucru din teritoriu conform orarului stabilit.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM din Brasov sau la tel.0268/416.879, int.102,113,114.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web