De ultimă oră

26,5 milioane lei pentru continuare lucrărilor la Aeroportul Ghimbav-Brașov. Ce firmă a câștigat și ce lucrări va efectua?

Licitația deschisă privind „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a III-a – Execuție cale de rulare Alfa, platforma de îmbarcare-debarcare și extindere a rețelelor de canalizare și drenaj aferente pistei de decolare-aterizare”, a fost finalizată. Raportul Procedurii a fost întocmit și semnat, iar ofertanților li s-a comunicat rezultatul licitației.

Procedurile de achiziție pentru continuarea lucrărilor la viitorul aeroport au fost lansate de Consiliul Județean Brașov în noiembrie 2017. Documentația de atribuire a fost publicată pe site-ul www.e-licitatie.ro în data de 18 noiembrie, odată cu lansarea anunțului de participare. Valoarea estimată a lucrărilor a fost de 35.532.548 lei, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor, stabilit pentru 27 decembrie 2017. Ulterior, el a fost prelungit până la 15 ianuarie 2018, ora 16:00, din cauza numărului foarte mare de clarificări solicitate de ofertanți.

Şase firme și asocieri de firme s-au înscris la licitaţie. Cele şase oferte au venit din partea SC Antrepriza de Reparaţii şi Lucrări ARL Cluj SA (cu subcontractant SC TIAB SA Bucureşti), Asocierea SC Construcţii ERBASU SA Bucureşti – RS Activ SRL Ghimbav, Asocierea ICCO Energ SRL Braşov – Max Boegl România SRL Bucureşti, PORR Construct SRL Bucureşti (cu subcontractant SC TIAB SA Bucureşti), Asocierea TIRRENA SCAVI SpA Massarosa – Societatea de Construcţii Napoca SA (cu subcontractanţi SC UTI Grup SA Bucureşti şi SC DITO Group SRL Oradea), şi SC Tehnic Asist SRL Botoşani (cu subcontractant SC Loial IMPEX SRL Suceava).

Evaluarea ofertelor a fost realizată de comisia desemnată în acest sens prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov, în cadrul căreia au fost cooptați patru experți din cadrul SC Search Corporation SRL, firma care a realizat Proiectul Tehnic al obiectivului „Cale de rulare Alfa, platforma de îmbarcare-debarcare și extinderea rețelelor de canalizare și drenaj aferente pistei de decolare-aterizare”. Având în vedere importanța acestui obiectiv, complexitatea și diversitatea lucrărilor licitate în cadrul procedurii, s-a considerat că evaluarea ofertelor necesită o expertiză aprofundată de natură tehnică şi financiară. Întregul proces de evaluare s-a desfășurat sub stricta supraveghere a observatorilor desemnați de Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).Firmele participante au solicitat nu mai puțin de 44 de clarificări la care comisia de evaluare a trebuit să răspundă înainte de încheierea perioadei de depunere a ofertelor.

În 26 ianuarie 2018, comisia de evaluare a propus prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor începând cu 1 februarie 2018, datorită faptului că era necesară verificarea unui număr mare de documente în vederea finalizării procedurii. S-a întocmit în acest sens Nota Justificativă nr. 1393/30.01.2018, aprobată de președintele CJ Brașov.Ulterior, după parcurgerea documentelor privind eligibilitatea, comisia de evaluare a trecut la analizarea propunerilor tehnice ale celor șase ofertanți, etapă care a durat până în 16 aprilie 2018. Toate ofertele au fost declarate conforme, nu înainte de solicitarea și primirea de către comisia de evaluare a șase clarificări din partea firmelor.Următoarea etapă a fost evaluarea propunerilor financiare și aplicarea criteriului de atribuire. În această fază, comisia a solicitat clarificări pentru justificarea prețurilor articolelor cuprinse în devizul fiecărei oferte, prin prezentarea conținutului desfășurat al articolelor de deviz și justificarea prețurilor la materiale, manoperă, utilaje și transport. Această etapă s-a încheiat în 4 iunie 2018.Comisia de evaluare a ofertelor a comunicat ofertanților faptul că propunerile financiare depuse au fost admise la faza de evaluare.De precizat este faptul că potrivit legii achizițiilor publice, aceste trei etape de evaluare a ofertelor (eligibilitate, evaluare tehnică și evaluare financiară) este obligatoriu să se desfășoare succesiv, înregistrându-se astfel o perioadă de timp relativ lung alocat acestei etape a achiziției.

Clasamentul ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire conform prevederilor Legii nr. 98/2016, respectiv „prețul cel mai scăzut”, a fost următorul:

 1. PORR Construct SRL (26.581.072,28 lei)
 2. Construcții ERBASU SA (28.001.807,56 lei)
 3. Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj SA (29.010.640,32 lei)
 4. Tehnic Asist SRL (30.490.808,31 lei)
 5. ICCO Energ SRL (30.511.985,09 lei)
 6. Societatea de Construcții Napoca SA (30.934.445,33 lei)

Comisia de evaluare a comunicat rezultatele și a solicitat ofertantului clasat pe locul întâi să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare. Documentele justificative au fost depuse de SC PORR Construct SRL on-line, cu semnătură electronică, fiind analizate de către comisia de evaluare care, în 4 iunie 2018, a declarat ofertantul admis.În concluzie, oferta câștigătoare a contractului de achiziție publică având ca obiect lucrările „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a III- a – Execuție cale de rulare Alfa, platforma de îmbarcare-debarcare și extindere a rețelelor de canalizare și drenaj aferente pistei de decolare-aterizare” este cea depusă de SC PORR Construct SRL, cu o propunere financiară fără TVA de  26.581.072,28 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5.050.403,73 lei. Ofertantul a declarat că va subcontracta 5% din contract, respectiv lucrările electrice și de balizaj, pe care urmează să le realizeze SC TIAB SA.

„În condițiile în care prețul cel mai mic a fost criteriul de atribuire a acestui contract, diferența de preț între oferta de pe locul I și cea de pe locul al II-lea a fost de peste 1,4 milioane de lei. În acest moment suntem obligați, conform legii, să așteptăm zece zile de la comunicarea rezultatului final, după care să încheiem contractul cu firma câștigătoare. În acest interval se pot depune contestații, dar având în vedere procedura explicată detaliat mai sus, considerăm că nu există motive obiective de contestare a rezultatului”, afirmă Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

Potrivit proiectului, în această etapă de dezvoltare se urmărește realizarea următoarelor obiective: cale de rulare Alfa (cu o lungime de 200 de metri şi o lăţime de 23 de metri, plus acostamente); platforma de îmbarcare-debarcare (care va avea dimensiunea de 135 m/145 m şi va permite staţionarea a trei aeronave de categoria C cu anvergura aripilor de 36 metri); canalizare pluvială pentru obiectivele proiectate și pentru pista de decolare-aterizare existentă; montare tubulatură de balizaj pentru obiectivele proiectate (cale de rulare și platformă); iluminat platformă; elemente de protecție a construcțiilor din banda pistei. Suprafeţele de mişcare aeroportuară vor fi realizate din dale de ciment cu o grosime de 41 de cm. Finanţarea va fi asigurată integral de la bugetul judeţean, iar lucrările vor dura patru luni de la momentul deschiderii şantierului.

 

În ceea ce privește etapele următoare ce privesc această investiție menționăm:

 • În prezent se întocmesc documentațiile pentru demararea procedurii de achiziție pentru Proiectare și execuție a următoarelor obiective:
  • Obiectul 2 –Clădire energetică
  • Obiectul 3 –Remiza PSI
  • Obiectul 4 –Posturi control acces
  • Obiectul 5 – Gospodărie de apă
   • Obiectul 7 –Parcare auto + drum acces terminal – DJ 103C
   • Obiectul 9 –Drumuri tehnologice interioare
   • Obiectul 11 – Împrejmuiri și porți
   • Obiectul 12 – Rețele interioare în aeroport
   • Obiectul 24 – Platforma antisuflu
   • Se întocmește documentație de prenotificare a Consiliului Conucrenței și a Comisiei Europene privind obiectivul de investiții, în urma rezultatelor videoconferinței dintre CJBV și Comisia Europeană din data de 13.06.2018;

    

   • În prezent se poartă discuții cu ROMATSA SA pentru inițierea documentațiilor necesare întocmirii procedurilor de zbor și achiziției echipamentelor de radionavigație.

   Se întocmesc documentațiile pentru contractarea firmelor specializate în realizarea soluției arhitecturale a terminalului aeroportului, precum și planurilor de arhitectură cu indicarea fluxurilor de pasageri și bagaje pentru trafic intern și internațional. În urma finalizării acestei etape se va demara procedura de achiziție pentru proiectare și execuție a terminalului de pasageri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web