Știri

21 de proiecte vor fi dezbatute de consilierii locali in sedinta de maine. Vezi ordinea de zi!

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 8 septembrie 2017, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2016, privind numărul membrilor şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 5 iunie 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Cuibar Dumitru.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274 din 23.06.2016, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brasov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – septembrie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 481/2002, prin care s-a aprobat lista spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi care fac obiectul vânzării în temeiul Legii nr. 550/2002.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a unui punct de lucru în Municipiul Braşov, str. Lacurilor nr. 2 C.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 431/2016, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 469/2016, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al Municipiului Braşov pentru Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici – Filiala Judeţului Braşov – în vederea desfăşurării de activităţi cu caracter memorialistic.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie rezidenţială Tractorul din Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 336/2017, privind aprobarea Actului adiţional de modificare şi completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 468/2016, privind aprobarea derulării procedurilor privind selecţia candidaţilor pentru funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie ai S.C. Tetkron S.R.L. şi a reprezentantului autorităţii tutelare în Consiliul de Administraţie.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea P.U.Z. preluat în P.U.G. Braşov – Regenerare urbană în zona industrială Braşov, Faza I Braşov, str. Turnului nr. 5.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 157/2017, pentru derularea proiectului „Braşovul verde”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de S.C. Immochan Imobiliare S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului înscris în C.F. nr. 148037 Braşov, nr. cad. 148037.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în  C.F. nr. 101822 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/

/1/1/3/1/4).

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. – Construire complex turistic, parcare, platforme, căi de acces, ziduri de sprijin, împrejmuire teren” în Braşov, str. Poiana Soarelui f.n., iniţiat de Andrei Florin Mircea, Andrei Florentina Roxana şi Dombrovschi N. Crina.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2017 – 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. H. (Centrul de zi pentru persoane vârstnice).

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 445/2015, având ca obiect darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web